HomePosty otagowane frazą "starostwo w łęczycy"

Wzrosły koszty realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku przez samorząd powiatu łęczyckiego projektu pn. „ Młodzieżowy Sport dla Niepodległej ”. W tej sprawie odbyła się niedawno nadzwyczajna sesja rady powiatu łęczyckiego. – Realizacja projektu, którego celem jest poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach oświatowych zarządzanych przez powiat była przewidziana

Czytaj więcej

Radny powiatowy Zbigniew Marczak nie pozostawił suchej nitki na zarządzających powiatem łęczyckim. Na sesji wielkie emocje wzbudziła sprawa wypłaconych dodatków specjalnych wicestaroście Wojciechowi Zdziarskiemu i skarbniczce Renacie Wilińskiej. Wicestarosta otrzymał ponad 100 tysięcy zł! Skarbnik powiatu dostała ponad 50 tysięcy! Wypłaty dodatków specjalnych przysługują pracownikom za

Czytaj więcej

Dość zaskakująca treść została powieszona na ścianie w ubikacji starostwa powiatowego w Łęczycy. Jedna z mieszkanek, która będąc w urzędzie poszła "za potrzebą", zrobiła zdjęcie w urzędowej toalecie na parterze budynku. - Pęcherz dał mi się we znaki, a że petent też człowiek i czasem musi

Czytaj więcej

W Starostwie Powiatowym w Łęczycy doszło do podpisania umów pomiędzy Powiatem Łęczyckim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi, dotyczących projektów realizowanych przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy. Dokumenty w imieniu Powiatu

Czytaj więcej

W związku z toczonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wprowadzenia zmian odnośnie działki, będącej własnością radnego powiatowego Zbigniewa Marczaka, starostwo powiatowe w Łęczycy przekazało w/w decyzję właścicielom sąsiedniej działki. W ocenie samorządowca mogło dojść w tym przypadku do naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z czym radny

Czytaj więcej

W starostwie powiatowym w Łęczycy odbyło się robocze spotkanie z udziałem Janusza Mielczarka – starosty łęczyckiego, Dawida Mazurkiewicza – dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Dominika Płazy – dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz osób współpracujących. Spotkanie dotyczyło planowanego wydarzenia, które dotyczyć

Czytaj więcej

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu starostwo powiatowe w Łęczycy złożyło trzy wnioski na realizację zadań za ponad 37 milionów złotych. Jeden z wniosków zakłada utworzenie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęczycy minielektrowni na potrzeby szpitala, ustawienie na terenie ZOZ farmy

Czytaj więcej

Nie tak dawno ptasia grypa wykryta została w stadzie kaczek w Parzęczewie (pisaliśmy o sprawie). Teraz okazało się, że kilka miejscowości z powiatu łęczyckiego też znalazło się w strefie zagrożonej. Jak czytamy w informacji przekazanej przez łęczyckie starostwo powiatowe do mieszkańców poszczególnych gmin, kilka miejscowości z

Czytaj więcej

Dwoje mieszkańców gminy Piątek wniosło skargę na kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury w przedmiocie sposobu i zakresu użytkowania drogi gminnej. Skarga została oddalona przez komisję rady powiatu ze względu na złożenie jej po możliwym terminie. Wnioskodawcy zakwestionowali to uzasadnienie wskazując, że starosta poświadczył nieprawdę w

Czytaj więcej