HomePosty otagowane frazą "radny marczak"

Obwiniony w sprawie dokonania wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej w miejscowości Mętlew radny powiatowy Zbigniew Marczak już trzeci raz stanął przed wydziałem karnym Sądu Rejonowego w Łęczycy. Na kolejnej rozprawie w charakterze świadków wystąpili członkowie drużyny OSP z

Czytaj więcej

W związku z toczonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wprowadzenia zmian odnośnie działki, będącej własnością radnego powiatowego Zbigniewa Marczaka, starostwo powiatowe w Łęczycy przekazało w/w decyzję właścicielom sąsiedniej działki. W ocenie samorządowca mogło dojść w tym przypadku do naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z czym radny

Czytaj więcej

Dwoje mieszkańców gminy Piątek wniosło skargę na kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury w przedmiocie sposobu i zakresu użytkowania drogi gminnej. Skarga została oddalona przez komisję rady powiatu ze względu na złożenie jej po możliwym terminie. Wnioskodawcy zakwestionowali to uzasadnienie wskazując, że starosta poświadczył nieprawdę w

Czytaj więcej