HomePosty otagowane frazą "samorząd"

Samorządowcy postanowili wystąpić z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich. - Podejmiemy działania i złożymy wniosek o przywrócenie miejscowości Grabów utraconych praw miejskich oraz wpisanie na listę Dziedzictwa Narodowego obchodów Dnia Palanta - mówi wójt Janusz Jagodziński. - Nie samą historią jednak żyjemy, budżet gminy na 2023

Czytaj więcej

Radni RM w Ozorkowie przyjęli uchwałę ws. porozumienia z powiatem zgierskim dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Ozorkowa (ok. 20 km) w roku 2023. - Powiat przeznaczył na ten cel 440 tys. z możliwością zwiększenia w trakcie roku o 10 procent w sytuacji, gdy wzrosną

Czytaj więcej

Gmina Poddębice przystąpiła do preferencyjnego zakupu węgla w cenie 2000 zł brutto za tonę.„W związku z powyższym gospodarstwa domowe zainteresowane zakupem węgla od gminy winny złożyć stosowny wniosek w terminie nieprzekraczalnym do 16 listopada 2022 r.” - informuje na swojej stronie internetowej urząd. Mieszkańcy nie ukrywają

Czytaj więcej

O wysokości podatków, które będą obowiązywać w 2023 roku, zdecydowali radni rady miejskiej w Łęczycy i radni gminy Grabów. Zarówno w gminie miejskiej miasta Łęczycy, jak i wiejskiej gminie Grabów większością głosów zadecydowano o ich podniesieniu. Łęczycka Rada Miejska ustaliła średni wzrost podatków na poziomie 12

Czytaj więcej

Szokujące słowa padły w urzędzie miasta o schronisku w Łęczycy podczas wspólnego posiedzenia komisji. Katarzyna Śliwa Łobacz, prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „Mondo Cane” spod Warszawy, stwierdziła, że łęczyckie schronisko… to mordownia. Na zaproszenie wolontariuszy na spotkanie przyjechała do Łęczycy prezes Fundacji na Rzecz

Czytaj więcej

Jeden z mieszkańców aktywnie działający w internecie, po sesji rady miasta, która trwała niewiele ponad 5 minut, opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraził swoją negatywną opinię. Krytyka dotyczyła głównie czasu trwania sesji i zasadności otrzymywania przez radnych diet. Mieszkaniec stwierdził, że sesja rady miasta,

Czytaj więcej

Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą nazwy tzw. ronda południowego. Samorządowcy zgodnie poparli uchwałę, na mocy której rondo przyjmie nazwę „Łęczyckich Górników”. Zgodnie z projektem, po zakończeniu remontu drogi krajowej 91, na rogatkach miasta powstały dwa ronda : północne od strony Topoli Królewskiej i południowe od strony

Czytaj więcej

W Łęczycy miejscy radni zdecydowali o przekazaniu środków na budowę drogi Księżnej Salomei a także podjęli decyzję w sprawie nazwy ronda południowego. Poza tym wyznaczyli ponownie termin spotkania z zarządem LGD. Sesję rady miejskiej poprzedziło posiedzenie wspólne komisji, podczas którego pozytywnie zaopiniowano a następnie jednogłośnie potwierdzono

Czytaj więcej

W związku z toczonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wprowadzenia zmian odnośnie działki, będącej własnością radnego powiatowego Zbigniewa Marczaka, starostwo powiatowe w Łęczycy przekazało w/w decyzję właścicielom sąsiedniej działki. W ocenie samorządowca mogło dojść w tym przypadku do naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z czym radny

Czytaj więcej

O trudnej współpracy z PKP i nierozwiązanych do dziś problemach związanych z rozpadającym się budynkiem dworca kolejowego, „hałaśliwymi torami” na ulicy Kaliskiej, zarośniętymi i zaśmieconymi terenami wokół nich, mówili radni podczas ostatniej sesji rady miejskiej. - Czy jest szansa, aby ktoś właściciel lub miasto na mocy

Czytaj więcej