HomePosty otagowane frazą "samorząd"

Podczas sesji rady miejskiej w Łęczycy  większością głosów zadecydowano o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pięciu działek położonych w obszarze strefy ekonomicznej. Szacunkowa cena metra kwadratowego to kwota 89,50 zł.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nie uzyskała jednomyślnego poparcia, w czterech 

Czytaj więcej

    Przez ostatnie półrocze trwała procedura zmierzająca do uzyskania przez Grabów statusu miasta. Rada Gminy podjęła w tej sprawie  uchwałę, następnie przeprowadzono konsultacje społeczne z wynikiem pozytywnym. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, co potwierdzono Rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 lipca br. w sprawie ustalenia granic niektórych

Czytaj więcej

Zaledwie 6 radnych przybyło rano na sesję absolutoryjną w Grabowie. Obrady samorządowców trzeba było przerwać. - Niektórzy sugerowali, że ze względu na obowiązki zawodowe nie było radnych na sesji – mówi Józef Drozdowski, przewodniczący rady. - Zastanawiano się, czy może by ustalić popołudniową godzinę obrad. W

Czytaj więcej

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta za rok 2022 i udzielili absolutorium burmistrzowi Jackowi Sosze. Na 13 obecnych na sesji radnych, 12 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. Burmistrz podziękował radnym za okazane mu zaufanie. - Dziękuję za udzielenie mi absolutorium, za wsparcie, sugestie,

Czytaj więcej

Lokalizacja i wyposażenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Belwederskiej 38 w Łęczycy budzi na tyle duże wątpliwości, że rodzice dzieci zwrócili się do samorządu o interwencję. Rodzice zastanawiają się dlaczego władze miasta postanowiły przenieść plac zabaw w miejsce - w ich ocenie - znacznie mniej atrakcyjne

Czytaj więcej

Grupa radnych gminy Łęczyca niezbyt pozytywnie ocenia funkcjonowanie urzędu gminy. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o to, że kluczowe stanowiska nie są obsadzone. Na problem zwraca uwagę radny Grzegorz Góra. - W naszej ocenie urząd gminy źle funkcjonuje a powodem tej oceny jest brak osób odpowiedzialnych na

Czytaj więcej

Samorządowcy z Grabowa jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie wsi Grabów praw miejskich. W ostatnim czasie coraz więcej miejscowości wnioskuje o nadanie praw miejskich. Pomysł ten podjęto i wdrożono w życie także i w Grabowie. - Z inicjatywą złożenia wniosku o nadanie praw

Czytaj więcej

Jeden z sołtysów skrytykował podczas sesji gminy Parzęczew lokalne władze. Poszło o interesy rolników. Sołtys argumentował, że w urzędzie nie ma ani jednego specjalisty z wykształceniem typowo rolniczym. Ponadto wójt mógł usłyszeć, że nie dba o miejscowych gospodarzy. - Przecież nasza gmina ma charakter typowo wiejski.

Czytaj więcej

O ustawienie kilku ławek przy ul. Kolejowej oraz naprawę tych, które znajdują się przy alejce prowadzącej od stacji trafo do zalewu zaapelował na sesji miejskiej Karol Zieliński. - Zgodnie z postulatami mieszkańców, apeluję do władz miasta o ustawienie ławek na odcinku ulicy Kolejowej do Górniczej. Nowa,

Czytaj więcej

Choć pod koniec ub. roku samorządowcy z gm. Łęczyca zdecydowali podczas sesji o sprzedaży działki wraz z budynkiem byłej szkoły w Jankowie, to radny Andrzej Krzyżaniak jest przeciw. Dlaczego? - Uchwała rady gminy wyrażająca zgodę na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi we

Czytaj więcej