HomePosty otagowane frazą "samorząd"

Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą nazwy tzw. ronda południowego. Samorządowcy zgodnie poparli uchwałę, na mocy której rondo przyjmie nazwę „Łęczyckich Górników”. Zgodnie z projektem, po zakończeniu remontu drogi krajowej 91, na rogatkach miasta powstały dwa ronda : północne od strony Topoli Królewskiej i południowe od strony

Czytaj więcej

W Łęczycy miejscy radni zdecydowali o przekazaniu środków na budowę drogi Księżnej Salomei a także podjęli decyzję w sprawie nazwy ronda południowego. Poza tym wyznaczyli ponownie termin spotkania z zarządem LGD. Sesję rady miejskiej poprzedziło posiedzenie wspólne komisji, podczas którego pozytywnie zaopiniowano a następnie jednogłośnie potwierdzono

Czytaj więcej

W związku z toczonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wprowadzenia zmian odnośnie działki, będącej własnością radnego powiatowego Zbigniewa Marczaka, starostwo powiatowe w Łęczycy przekazało w/w decyzję właścicielom sąsiedniej działki. W ocenie samorządowca mogło dojść w tym przypadku do naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z czym radny

Czytaj więcej

O trudnej współpracy z PKP i nierozwiązanych do dziś problemach związanych z rozpadającym się budynkiem dworca kolejowego, „hałaśliwymi torami” na ulicy Kaliskiej, zarośniętymi i zaśmieconymi terenami wokół nich, mówili radni podczas ostatniej sesji rady miejskiej. - Czy jest szansa, aby ktoś właściciel lub miasto na mocy

Czytaj więcej

Podczas dzisiejszej sesji rady gminy Daszyna samorządowcy byli wyjątkowo zgodni. W 100% poparli działania wójta za ubiegły rok.Po wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego punktu, radni mieli możliwość wypowiedzi ws. raportu o stanie gminy. Jako że wszyscy raport otrzymali wcześniej, dyskusji podczas sesji nie było. Następnym

Czytaj więcej

Władze miasta i pracownicy łęczyckiego magistratu pożegnali wczoraj dotychczasowego sekretarza miasta Edwarda Banasika, który odszedł na emeryturę. Dziś burmistrz Paweł Kulesza ogłosił, że nowym sekretarzem została Elżbieta Wencel, która od 2019 roku była kierownikiem wydziału oświaty i pomocy społecznej a stanowisko sekretarza objęła drogą awansu wewnętrznego.

Czytaj więcej

Tematem dominującym podczas środowej sesji powiatu łęczyckiego było przyjęcie raportu o stanie samorządu oraz podjęcie uchwał związanych z procedurą udzielenia absolutorium dla zarządu. Wyniki głosowania kolejny raz potwierdziły podział w radzie, zarząd uzyskał absolutorium dwoma głosami przewagi. Raport o stanie powiatu został przyjęty bez uwag. W

Czytaj więcej

Zanim radni przystąpili do głosowania w sprawie absolutorium podjęli ważną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi łęczyckiemu w związku z realizacją inwestycji drogowej: Remont drogi powiatowej 2506 E, na odcinku Radzyń – Topola Królewska w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników. Na realizację tego zadania powiat otrzymał 95

Czytaj więcej

W gminie Łęczyca odbyła się jedna z ważniejszych sesji w kalendarzu samorządu – sesja absolutoryjna. Mimo pozytywnych ocen dla przedłożonego przez wójta „Raportu o stanie gminy”, sprawozdań finansowych i wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla wójta za realizację budżetu za 2021 rok, pięcioro radnych

Czytaj więcej

W urzędzie gminy w Zadzimiu podpisana została umowa na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła z montażem paneli fotowoltaicznych oraz modernizacją energetyczną budynku Zespołu Szkół w Zadzimiu”. Wykonawcą inwestycji, po dwukrotnym postępowaniu przetargowym, została firma z Kielc. W imieniu gminy Zadzim umowę podpisali

Czytaj więcej