HomePosty otagowane frazą "radni"

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyca zwołał sesję, podczas której zapadła decyzja o przyznaniu pomocy finansowej powiatowi łęczyckiemu na remont dróg z Jankowa do Leźnicy Małej i z Leszna do Kotowic. Po wielu dyskusjach toczonych podczas kolejnych spotkań, kiedy emocje sięgały zenitu, osiągnięto porozumienie. W piątek 30 czerwca

Czytaj więcej

Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek otrzymał absolutorium i wotum zaufania za wykonanie budżetu za 2022 rok. Radni Rady Miejskiej byli jednogłośni w podjęciu decyzji. Jednym z punktów obrad 74. sesji Rady Miejskiej W Uniejowie, która odbyła się w piątek 23 czerwca 2023 r. było udzielenie burmistrzowi Uniejowa – Józefowi Kaczmarkowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022.

Czytaj więcej

Zaledwie 6 radnych przybyło rano na sesję absolutoryjną w Grabowie. Obrady samorządowców trzeba było przerwać. - Niektórzy sugerowali, że ze względu na obowiązki zawodowe nie było radnych na sesji – mówi Józef Drozdowski, przewodniczący rady. - Zastanawiano się, czy może by ustalić popołudniową godzinę obrad. W

Czytaj więcej

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta za rok 2022 i udzielili absolutorium burmistrzowi Jackowi Sosze. Na 13 obecnych na sesji radnych, 12 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. Burmistrz podziękował radnym za okazane mu zaufanie. - Dziękuję za udzielenie mi absolutorium, za wsparcie, sugestie,

Czytaj więcej

Grupa radnych gminy Łęczyca niezbyt pozytywnie ocenia funkcjonowanie urzędu gminy. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o to, że kluczowe stanowiska nie są obsadzone. Na problem zwraca uwagę radny Grzegorz Góra. - W naszej ocenie urząd gminy źle funkcjonuje a powodem tej oceny jest brak osób odpowiedzialnych na

Czytaj więcej

Samorządowcy z Grabowa jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie wsi Grabów praw miejskich. W ostatnim czasie coraz więcej miejscowości wnioskuje o nadanie praw miejskich. Pomysł ten podjęto i wdrożono w życie także i w Grabowie. - Z inicjatywą złożenia wniosku o nadanie praw

Czytaj więcej

Radni RM w Ozorkowie przyjęli uchwałę ws. porozumienia z powiatem zgierskim dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Ozorkowa (ok. 20 km) w roku 2023. - Powiat przeznaczył na ten cel 440 tys. z możliwością zwiększenia w trakcie roku o 10 procent w sytuacji, gdy wzrosną

Czytaj więcej

Radni miejscy jednogłośnie przyjęli podczas głosowania projekt budżetu Miasta Ozorkowa na 2023 r. Głosowanie poprzedziła merytoryczna dyskusja, dotycząca głównie przyszłorocznych wydatków inwestycyjnych. Po przyjęciu uchwały burmistrz Jacek Socha podziękował radnym za przyjęcie budżetu. W budżecie na 2023 r. wydatki zaplanowano na poziomie 97 mln zł, z

Czytaj więcej

Radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa. Niektóre stawki podatku zostały podniesione. Podniesione zostały roczne stawki podatku od nieruchomości. Jakie są to kwoty? Od gruntów: - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,12 zł od 1 mkw. powierzchni (było 0,98 zł), -

Czytaj więcej