HomePosty otagowane frazą "sesja"

Jeden z mieszkańców aktywnie działający w internecie, po sesji rady miasta, która trwała niewiele ponad 5 minut, opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraził swoją negatywną opinię. Krytyka dotyczyła głównie czasu trwania sesji i zasadności otrzymywania przez radnych diet. Mieszkaniec stwierdził, że sesja rady miasta,

Czytaj więcej

Na sesji miejskiej (29 września) radni mają zająć się kwestią parkowego regulaminu. - Planowane jest wprowadzenie regulaminu Parku Miejskiego jako jednego z punktów porządku obrad wrześniowej sesji Rady Miejskiej – informuje Izabela Dobrynin z ozorkowskiego magistratu. Wcześniej pisaliśmy już o planach dot. regulaminu w parku. Już jutro

Czytaj więcej

Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą nazwy tzw. ronda południowego. Samorządowcy zgodnie poparli uchwałę, na mocy której rondo przyjmie nazwę „Łęczyckich Górników”. Zgodnie z projektem, po zakończeniu remontu drogi krajowej 91, na rogatkach miasta powstały dwa ronda : północne od strony Topoli Królewskiej i południowe od strony

Czytaj więcej

Na ostatniej sesji rady miasta, jeden z mieszkańców Waliszewa zwrócił się do samorządu m.in. z problemem pochylonego drzewa rosnącego na placu zabaw dla dzieci na ulicy Żeromskiego w Łęczycy. W ocenie mieszkańca drzewo stwarza zagrożenie. Mieszkaniec poinformował radnych, że od kilku miesięcy stara się, aby podjęto

Czytaj więcej

W Łęczycy miejscy radni zdecydowali o przekazaniu środków na budowę drogi Księżnej Salomei a także podjęli decyzję w sprawie nazwy ronda południowego. Poza tym wyznaczyli ponownie termin spotkania z zarządem LGD. Sesję rady miejskiej poprzedziło posiedzenie wspólne komisji, podczas którego pozytywnie zaopiniowano a następnie jednogłośnie potwierdzono

Czytaj więcej

O trudnej współpracy z PKP i nierozwiązanych do dziś problemach związanych z rozpadającym się budynkiem dworca kolejowego, „hałaśliwymi torami” na ulicy Kaliskiej, zarośniętymi i zaśmieconymi terenami wokół nich, mówili radni podczas ostatniej sesji rady miejskiej. - Czy jest szansa, aby ktoś właściciel lub miasto na mocy

Czytaj więcej

Podczas dzisiejszej sesji rady gminy Daszyna samorządowcy byli wyjątkowo zgodni. W 100% poparli działania wójta za ubiegły rok.Po wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego punktu, radni mieli możliwość wypowiedzi ws. raportu o stanie gminy. Jako że wszyscy raport otrzymali wcześniej, dyskusji podczas sesji nie było. Następnym

Czytaj więcej

Podczas niedawnej sesji rady gminy Łęczyca, po raz pierwszy od ponad dwóch lat obecni byli sołtysi. Ich wcześniejsza nieobecność spowodowana była zakazami epidemicznymi. Czy to jest powód, aby zawiesić wypłatę diety? Przez ponad dwa lata wymogi związane z pandemią „zakazywały” gromadzenia się w większych grupach, tym

Czytaj więcej