HomePosty otagowane frazą "powiat"

10-kilometrowy odcinek drogi powiatowej 2506E to prawie połowa całości inwestycji łączącej dwa województwa łódzkie i wielkopolskie, o wartości ponad 14 milionów zł. Pierwszy etap remontu zakończył inwestycję na terenie gminy Grabów. Pozostały, biegnący przez teren gmin Daszyna i Łęczyca będzie remontowany w przyszłym roku, zgodnie

Czytaj więcej

Od piątku, 21 października br., kasa w starostwie powiatowym w Łęczycy jest zamknięta do odwołania. Dla petentów, szczególnie wydziału komunikacji, jest to duże utrudnieni. Czy jest szansa na zmianę tej sytuacji? Czynna kasa, w której można dokonać opłat administracyjnych związanych z załatwianą sprawą ma bardzo duże

Czytaj więcej

W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Łęczycy odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Starosta łęczycki, Janusz Mielczarek, na wniosek rad pedagogicznych, dyrektorów szkół oraz kierownika wydziału oświaty przyznał nagrody następującym nauczycielom: Jarosławowi Świtoniowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, Jerzemu Szymczakowi, dyrektorowi Zespołu

Czytaj więcej

Powiat Łęczycki zawarł umowę z firmą TOP SPORT Sp. z o.o. Sp.K z Bielska – Białej na realizację zadania pn.: „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy wraz z poprawą bezpieczeństwa”. W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpisali Pan Janusz

Czytaj więcej

Po śmierci dyrektora Krzysztofa Kołodziejskiego i rezygnacji z funkcji jego zastępcy Łukasza Michalaka, w placówce powstała sytuacja, w której zarząd powiatu był zobowiązany do podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie. Jak oświadczył starosta Janusz Mielczarek: - W dniu wczorajszym, czyli 26 września zarząd powiatu łęczyckiego podjął uchwałę o

Czytaj więcej

Dyrektor Krzysztof Kołodziejski oddany służbie na rzecz pacjentów lekarz, szlachetny człowiek, wyrozumiały kolega w środowisku zawodowym – w środę 21 września przegrał walkę z chorobą. Odszedł wspaniały człowiek, ale pamięć po Nim pozostanie. Krzysztof Kołodziejski pracował w łęczyckim szpitalu od 1993 roku do samego końca, czyli

Czytaj więcej

Rok szkolny 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach rozpoczęło 396 uczniów, w tym 164 w klasach pierwszych. O to, by wszystko na pierwszego września było "dopięte" wzorowo zadbał dotychczasowy wicedyrektor Andrzej Cieślak. „Stanowisko dyrektora LO objęła Małgorzata Wójcik- Powłoka (która m.in. przez kilka lat

Czytaj więcej

Radni powiatowi podczas nadzwyczajnej sesji podjęli cztery uchwały o charakterze finansowym. Pierwsza obejmowała zmiany w budżecie i WPF a trzy kolejne dotyczyły działalności łęczyckiego ZOZ. Dyrekcja ZOZ wystąpiła do powiatu o pomoc finansową w wysokości 23 112 zł z przeznaczeniem na zakup kaset wielokrotnego użytku w

Czytaj więcej

W związku z toczonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wprowadzenia zmian odnośnie działki, będącej własnością radnego powiatowego Zbigniewa Marczaka, starostwo powiatowe w Łęczycy przekazało w/w decyzję właścicielom sąsiedniej działki. W ocenie samorządowca mogło dojść w tym przypadku do naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z czym radny

Czytaj więcej

W powiecie łęczyckim do egzaminów maturalnych przystąpiło łącznie 219 maturzystów. Podobnie jak w latach ubiegłych nie odbyły się egzaminy ustne. Maturzyści musieli za to obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do przynajmniej jednego egzaminu z przedmiotu do

Czytaj więcej