HomePosty otagowane frazą "starosta mielczarek"

Do końca tego miesiąca przyjmowane będą dokumenty od chętnych do objęcia stanowiska dyrektora szpitala w Łęczycy. Niedawno o konkursie ofert rozmawialiśmy ze starostą Januszem Mielczarkiem. Czy wpłynęły już pierwsze oferty? - Zwyczajowo jest tak, że potencjalni kandydaci czekają do ostatniej chwili. Ofert jeszcze nie ma, ale zainteresowanie

Czytaj więcej

Zawarte zostało porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji projektów pro - ekologicznych pomiędzy powiatem łęczyckim reprezentowanym przez zarząd powiatu w osobach Janusza Mielczarka – starosty łęczyckiego i Wojciecha Zdziarskiego – wicestarostę powiatu, a Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Monikę Tosik

Czytaj więcej

W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Łęczycy odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Starosta łęczycki, Janusz Mielczarek, na wniosek rad pedagogicznych, dyrektorów szkół oraz kierownika wydziału oświaty przyznał nagrody następującym nauczycielom: Jarosławowi Świtoniowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, Jerzemu Szymczakowi, dyrektorowi Zespołu

Czytaj więcej

Trwa remont „Kłodawianki” na odcinku gminy Grabów. To największa inwestycja Powiatu Łęczyckiego w ostatnim czasie. Wyremontowany zostanie ponad 20 kilometrowy odcinek łączący województwo łódzkie z Wielkopolską, a wartość inwestycji wyniesie ponad 14 milionów złotych. Remont drogi powiatowej nr 2506E ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Czytaj więcej

Powiat Łęczycki zawarł umowę z firmą TOP SPORT Sp. z o.o. Sp.K z Bielska – Białej na realizację zadania pn.: „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy wraz z poprawą bezpieczeństwa”. W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpisali Pan Janusz

Czytaj więcej

W Starostwie Powiatowym w Łęczycy doszło do podpisania umów pomiędzy Powiatem Łęczyckim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi, dotyczących projektów realizowanych przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy. Dokumenty w imieniu Powiatu

Czytaj więcej

W starostwie powiatowym w Łęczycy odbyło się spotkanie samorządowców z powiatu łęczyckiego z dr Markiem Szczepańskim – dyrektorem ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Banku Ochrony Środowiska S.A. Inicjatorem spotkania był Janusz Mielczarek – starosta łęczycki. W spotkaniu wzięli udział m.in. Janusz Mielczarek – starosta łęczycki,

Czytaj więcej

Według zestawienia planowanych na ten rok inwestycji, powiat łęczycki przy swoim budżecie w granicach 78 milionów złotych, zamierza przeznaczyć 10 milionów złotych na inwestycje, czyli 13,2%. W porównaniu z powiatami sąsiednimi, to całkiem niezła baza, która pozwoliła zaplanować tegoroczne wydatki. W trakcie roku budżetowego pojawiają

Czytaj więcej

W parku miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Łęczycy odbył się bieg: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Ideą projektu biegowo - edukacyjnego jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Wydarzenie

Czytaj więcej

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu starostwo powiatowe w Łęczycy złożyło trzy wnioski na realizację zadań za ponad 37 milionów złotych. Jeden z wniosków zakłada utworzenie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęczycy minielektrowni na potrzeby szpitala, ustawienie na terenie ZOZ farmy

Czytaj więcej