HomePosty otagowane frazą "powiat łęczycki"

Wśród omawianych tematów przez zarząd powiatu łęczyckiego były m.in. sprawy inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową, ochroną środowiska, zdrowiem, sportem i kulturą. Zarząd zapoznał się także z planowanymi tematami projektów składanych przez powiat łęczycki w ramach dostępnych funduszów europejskich oraz środków krajowych. Zarząd zapoznał się także

Czytaj więcej

Wzrosły koszty realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku przez samorząd powiatu łęczyckiego projektu pn. „ Młodzieżowy Sport dla Niepodległej ”. W tej sprawie odbyła się niedawno nadzwyczajna sesja rady powiatu łęczyckiego. – Realizacja projektu, którego celem jest poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach oświatowych zarządzanych przez powiat była przewidziana

Czytaj więcej

W Sądzie Rejonowym w Łęczycy odbyła się pierwsza rozprawa, tzw. ugodowa, niejawna, z prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przez radnego powiatowego Zbigniewa Marczaka przeciw wicestaroście Wojciechowi Zdziarskiemu. Radny Marczak prywatny akt oskarżenia wniósł do sądu 18 listopada ub. roku. - W złożonym przeze mnie prywatnym akcie oskarżenia podnoszę,

Czytaj więcej

Łukasz Michalak jest na chwilę obecną pełniącym obowiązki dyrektora ZOZ po śmierci Krzysztofa Kołodziejskiego. W grudniu ubiegłego roku zarząd powiatu łęczyckiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Kandydaci przystępujący do konkursu winni posiadać: wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania

Czytaj więcej

Powiatowi radni przyjęli budżet na 2023 rok. Projekt uchwały zyskał zdecydowane poparcie radnych, na 16 obecnych tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Po stronie wydatków na przyszły rok, co „czwarta złotówka została przeznaczona na inwestycje”. O ile projekt uchwały budżetowej nie wzbudził większych wątpliwości, o

Czytaj więcej

Radny powiatowy Zbigniew Marczak nie pozostawił suchej nitki na zarządzających powiatem łęczyckim. Na sesji wielkie emocje wzbudziła sprawa wypłaconych dodatków specjalnych wicestaroście Wojciechowi Zdziarskiemu i skarbniczce Renacie Wilińskiej. Wicestarosta otrzymał ponad 100 tysięcy zł! Skarbnik powiatu dostała ponad 50 tysięcy! Wypłaty dodatków specjalnych przysługują pracownikom za

Czytaj więcej

„Ogród radości” – taką nazwę otrzymał ogród tworzony wśród zieleni okalającej Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach W skład planowanego terenu zieleni będą wchodzić 2 skwery z roślinami o zróżnicowanym pokroju i barwie liści, kwiatów, zapachu, wśród których znajdą się rodzime wonne zioła i rośliny miododajne. Obok

Czytaj więcej

Rada powiatu zebrała się na nadzwyczajnej sesji, podczas której procedowano tylko jeden temat - podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do komisji konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szpitala w Łęczycy. W związku ze śmiercią dyrektora ZOZ, Krzysztofa Kołodziejskiego i rezygnacją ze stanowiska zastępcy, Łukasza

Czytaj więcej

Zawarte zostało porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji projektów pro - ekologicznych pomiędzy powiatem łęczyckim reprezentowanym przez zarząd powiatu w osobach Janusza Mielczarka – starosty łęczyckiego i Wojciecha Zdziarskiego – wicestarostę powiatu, a Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Monikę Tosik

Czytaj więcej

Czy Zbigniew Marczak, radny powiatu łęczyckiego obecnej kadencji dopuścił się złamania prawa? Wyjaśni to Sąd Rejonowy w Łęczycy. Rozpoczęło się postępowanie przeciw radnemu powiatowemu obecnej kadencji, Zbigniewowi Marczakowi. Stroną pokrzywdzoną w tym procesie jest Powiatowy Zarząd Dróg, co potwierdza starosta, Janusz Mielczarek. -  Rzeczywiście, przed sądem toczy

Czytaj więcej