HomeAktualności z regionuPowiat łęczyckiNowa poradnia specjalistyczna w łęczyckim szpitalu

Nowa poradnia specjalistyczna w łęczyckim szpitalu

szpital w łęczycy

Powiatowy samorząd zdecydował o zmianie w statucie ZOZ dotyczącej uruchomienia nowej poradni specjalistycznej z zakresu neurologii dziecięcej.

–  W dobie coraz trudniejszego funkcjonowania jednostki w otaczającym środowisku uruchomienia poradni specjalistycznej z zakresu neurologii dziecięcej, to wręcz wymóg czasu. Niestety, zbyt mała liczba specjalistów w tej dziedzinie do tej pory ograniczała nas w tym zakresie. Niemniej jednak mamy sukces i od połowy czerwca nowa poradnia przyjmie pierwszych pacjentów – mówi Łukasz Michalak, dyrektor szpitala w Łęczycy.

   Kolejnym ważnym z punktu widzenia prawa o samorządzie powiatowym było dopełnienie obowiązku powołania komisji rady. W drodze głosowania postanowiono o czteroosobowych składach komisji rewizyjnej i skarg wniosków i petycji. Do pierwszej z nich weszli: Sławomir Biniewicz jako przewodniczący, Monika Twardowska  – zastępca,  Kamila Sołtyszewska – sekretarz i Zbigniew Marczak. Komisję skarg, wniosków i petycji utworzyli: Michał Czekalski – przewodniczący i Monika Kilar – Błaszczyk, Monika Twardowska i Sławomir Biniewicz. Na delegatów do komisji bezpieczeństwa i porządku w Łęczycy powołano radnych: Radosława Kupisa i Bogusława Foksa. Pozostałe dwie stałe komisje rady: planu budżetu,  rozwoju gospodarczego i rolnictwa – 15 radnych pod przewodnictwem radnego Jarosława Głowackiego i komisje edukacji kultury turystyki  i kultury fizycznej oraz  promocji – 16 radnych pod przewodnictwem radnego Radosława Kupisa.

W czerwcu zaplanowany został trzydniowy wyjazd szkoleniowy do Cieplic z udziałem samorządowców i kierowników jednostek budżetowych powiatu.

Tak powitaliśmy lat
Dyrektor CSiR zapewn
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ