HomeO tym się mówi

Funkcjonariusze łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej i Łódzkiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wykryli proceder pozorujący legalną

Na internetowej stronie urzędu pojawił się komunikat przestrzegający przed osobami, które podają się za audytorów działających na zlecenie gminy. Szanowni Państwo,otrzymujemy od Państwa informacje o

Lotem błyskawicy rozeszła się wśród pracowników Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie informacja o propozycji jednego z przedsiębiorców z powiatu zgierskiego, który w firmowym pomieszczeniu