HomeO tym się mówi

Władze spółdzielni mieszkaniowej złożyły wniosek o dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych. O założeniach przedsięwzięcia mówi wiceprezes Rafał Andrzejczak. - Do końca października trwał nabór

PKP – Kolej Krośniewicka podjęły decyzję o nieodpłatnym przekazaniu miastu Łęczyca infrastruktury w postaci terenu i torów byłej kolejki wąskotorowej. Do przekazywanego majątku nie

Nasi czytelnicy zwracają uwagę na to, że przy obelisku upamiętniającym 65-tą rocznicę zakończenia II wojny światowej – na pl. Kościuszki w Poddębicach, podczas Święta