HomeSamorządJednogłośne absolutorium dla wójta gminy Zadzim

Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Zadzim

absolutorium zadzim

Podczas niedawnej sesji rady gminy Zadzim, na której radni między innymi debatowali nad raportem o stanie gminy za 2023 rok, udzielono wójtowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Dochody budżetu gminy w 2023 roku zrealizowane zostały w wysokości 39 377 876,29 zł, natomiast wykonane wydatki wyniosły 39 987 519,98 zł. Budżet gminy Zadzim zamknął się deficytem w kwocie 609 643,69 zł, który został pokryty nadwyżką z lat wcześniejszych.

Obecni na sesji radni w głosowaniu jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium. Wójt Krzysztof Woźniak podziękował radnym, pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych za całoroczną współpracę i zaangażowanie w realizację wszystkich zadań w 2023 roku.

UDOSTĘPNIJ:
Jest absolutorium dl
Zaskakująca sesja p
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ