HomePosty otagowane frazą "absolutorium"

Radni wojewódzcy stanęli przed niecodziennym zadaniem. Głosowali nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa łódzkiego za działania podejmowane w ubiegłym roku, choć samorządem województwa kieruje już nowy zarząd. A zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej nieudzielenie wotum zaufania byłoby jednoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu,

Czytaj więcej

- Negatywnie oceniamy pracę poprzedniego zarządu województwa, ale jesteśmy zmuszeni zagłosować za udzieleniem absolutorium - mówią radni większości rządzącej w sejmiku: Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Ta deklaracja padła podczas konferencji przed siedzibą sejmiku przy ul Roosevelta w Łodzi. Radni sejmikowej większości zorganizowali ją, aby

Czytaj więcej

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi Jackowi Sosze absolutorium za 2023 r. Tym samym Rada Miejska zaakceptowała wykonanie budżetu w minionym roku. Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium poprzedziła debata

Czytaj więcej

Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek otrzymał absolutorium i wotum zaufania za wykonanie budżetu za 2022 rok. Radni Rady Miejskiej byli jednogłośni w podjęciu decyzji. Jednym z punktów obrad 74. sesji Rady Miejskiej W Uniejowie, która odbyła się w piątek 23 czerwca 2023 r. było udzielenie burmistrzowi Uniejowa – Józefowi Kaczmarkowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022.

Czytaj więcej

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta za rok 2022 i udzielili absolutorium burmistrzowi Jackowi Sosze. Na 13 obecnych na sesji radnych, 12 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. Burmistrz podziękował radnym za okazane mu zaufanie. - Dziękuję za udzielenie mi absolutorium, za wsparcie, sugestie,

Czytaj więcej