HomePosty otagowane frazą "sejmik"

- Negatywnie oceniamy pracę poprzedniego zarządu województwa, ale jesteśmy zmuszeni zagłosować za udzieleniem absolutorium - mówią radni większości rządzącej w sejmiku: Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Ta deklaracja padła podczas konferencji przed siedzibą sejmiku przy ul Roosevelta w Łodzi. Radni sejmikowej większości zorganizowali ją, aby

Czytaj więcej

Przedstawiciele 40 samorządów uczestniczyli w zebraniu założycielskim Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”. Celem powołania go do życia jest wzajemne wsparcie finansowe samorządów w likwidowaniu skutków wszelkich klęsk żywiołowych. Jego pomysłodawcą jest marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Podjęcie tej inicjatywy marszałek zapowiadał już w styczniu, podczas pierwszej w

Czytaj więcej