HomeAktualności z regionu+Radni poparli projekt budżetu 2024. Burmistrz jest zadowolony, choć mówi o dużych wydatkach

Radni poparli projekt budżetu 2024. Burmistrz jest zadowolony, choć mówi o dużych wydatkach

burmistrz łęczycy

W magistracie odbyło się wspólne posiedzenie komisji łęczyckiej rady miejskiej ws. prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata: 2024 – 2027 oraz projektu budżetu miasta na 2024 rok. Obydwa projekty uchwał uzyskały zdecydowaną większość , przeciwnych nie było, czworo radnych wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych oraz innymi rozstrzygnięciami prawnymi, koniec roku kalendarzowego zbiega się z obowiązkiem uchwalenia budżetu samorządu na 2024 rok oraz przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027. Nieodzownym warunkiem podjęcia tych uchwał jest pozytywna opinia na temat projektów wydawana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Zarówno projekt uchwały dotyczący WPF, jak i budżetu na 2024 rok, został pozytywnie oceniony przez organ nadzoru finansowego. Kolejnym działaniem było zaprezentowanie ich radzie miejskiej.

– Jeżeli chodzi o plan dochodów i wydatków na 2024 rok to projekt WPF i budżetu w tym zakresie jest taki sam – mówiła skarbnik Agnieszka Kowalska. – Dochody zamykają się kwotą 73 985 387,67 zł a wydatki 79 695 575,48 zł. W sytuacji, kiedy wydatki są wyższe od dochodów powstał deficyt budżetowy na kwotę : 5 710 187,81 zł, który będzie pokryty z nadwyżek powstałych w latach ubiegłych. Ze względu na obowiązek spłaty kwoty 950 000 zł kredytu, który kończy się w 2025 roku oraz niekorzystne wskaźniki wg których wydatki bieżące są wyższe niż dochody, samorząd nie może zaciągnąć kolejnego kredytu.

– Ta sytuacja – uzupełnił burmistrz Paweł Kulesza, powstała z obowiązku podwyżki płac minimalnych w urzędzie i wszystkich jednostkach budżetowych miasta. Jest to kwota o 3 600 000 zł wyższa niż w roku bieżącym. Znaczną pozycję w budżecie stanowią wydatki na oświatę, mimo wzrostu subwencji z 9 768 339 zł w roku poprzednim na 11 127 548 zł w roku bieżącym, to prowadzenie placówek oświatowych samorząd dofinansował kwotą 10 163 715 zł w roku ubiegłym i 11 019 291 zł w roku obecnym. A problemów nie koniec, bo jak się okazało podczas corocznej kontroli budynków oświatowych, prowadzonej przez nadzór budowlany, dach na budynku SP 1, którego remont kapitalny przeprowadzono w 2005 roku wymaga remontu. Jako organ prowadzący otrzymaliśmy decyzję nadzoru budowlanego o konieczności zabezpieczenia obiektu do 31 stycznia 2024 roku. W tej kwestii zostaną natychmiast podjęte działania polegające na całkowitym wyłączeniu z użytkowania wszystkich stron budynku z urządzeniem tunelu do głównego wejścia, z którego będą korzystali uczniowie i pracownicy szkoły oraz wszystkie osoby z zewnątrz.

Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.