HomePosty otagowane frazą "mieszkańcy"

Niedziela, 3 marca 2024 roku upłynęła w Poddębicach pod znakiem akcji charytatywnych na rzecz poddębickiego funkcjonariusza młodszego aspiranta Krzysztofa Sobieraja. Uczestnicy wydarzeń aktywnie spędzili dzień, a przy okazji wsparli policjanta, który podczas pełnienia służby został z premedytacją potrącony przez kierującego. Wszystkie środki zebrane tego dnia

Czytaj więcej

Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że znaczne przycięcie koron drzew przyczyni się do zmniejszenia populacji gawronów na osiedlach. Jakie plany ma Zień Miejska? „Każdego roku jesienią i wczesną wiosną wykonuje się cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie Łęczycy. Prace te obejmują zarówno przycinanie drzew i krzewów ,

Czytaj więcej

Radny Grzegorz Góra uważa, że mieszkańcy wsi Gawrony w gminie Łęczyca zostali skrzywdzeni. O co chodzi? Samorządowiec wystosował do wójta Jacka Rogozińskiego petycję dot. krzywdzącego – jego zdaniem – podziału  inwestycji drogowych.     „Wnoszę o przebudowę drogi gminnej we wsi Gawrony - apeluje na wstępie radny Góra.

Czytaj więcej

Upłynął już ponad miesiąc, odkąd Parzęczew zmienił status i stał się miastem. Postanowiliśmy porozmawiać z mieszkańcami, czy odczuli jakiekolwiek pozytywne zmiany z tym związane. Centrum miejscowości – choć zostało zmodernizowane – wciąż straszy ruderami. Na chodniku ostrzegawcze taśmy uniemożliwiają pieszym przechodzenie zbyt blisko ruiny, która się

Czytaj więcej