HomePosty otagowane frazą "dyrektor"

Zarząd Powiatu Łęczyckiego powierzył Pani Magdalenie Mroczkowskiej funkcję Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Nowej Pani Dyrektor pogratulował Pan Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki, Członkowie Zarządu – Pani Małgorzata Raczkiewicz i Pan Zenon Dąbrowski, Sekretarz Powiatu – Pan Ireneusz Barański oraz obecny

Czytaj więcej

Urząd miasta w Łęczycy informował nie tak dawno temu, że dyrektor Hanna Pawłowska złożyła wypowiedzenie umowy o pracę z okresem obowiązywania do 24 lutego. Powód? Przejście na emeryturę. Jednak zarządzeniem burmistrza z 6 marca na stanowisko dyrektora muzeum w Łęczycy ponownie została powołana Hanna Pawłowska.

Czytaj więcej

O plany i zamierzenia w kontekście trudnej sytuacji finansowej placówki, pytamy nowego dyrektora szpitala, dr Łukasza Michalaka. –  Sytuacja finansowa szpitala jest, istotnie, bardzo trudna. Strata finansowa za 2022 rok wyniosła 4 mln, prognozowana strata na obecny rok to kwota ok. 10 mln. Nie jesteśmy jedynym

Czytaj więcej

Nauczyciel ze szkoły w Reszlu w woj. warmińsko-mazurskim, który dotykał pośladków uczennicy, usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. Jednocześnie wobec dyrektora tej placówki toczy się postępowanie dyscyplinarne. Mężczyzna miał doprowadzić uczennicę do wykonania innej czynności seksualnej. Do zachowań o podłożu seksualnym w relacjach uczeń-nauczyciel dochodziło w Zespole Szkół im. Rataja w Reszlu.

Czytaj więcej

Za nami posiedzenie komisji konkursowej powołanej do wyboru dyrektora łęczyckiego szpitala. To pierwszy etap pracy komisji polegający na ocenie złożonych ofert pod kątem zgodności formalno-prawnej. W puli zostały dwie kandydatury. - W czwartek, 9 lutego br., odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie

Czytaj więcej

Do końca tego miesiąca przyjmowane będą dokumenty od chętnych do objęcia stanowiska dyrektora szpitala w Łęczycy. Niedawno o konkursie ofert rozmawialiśmy ze starostą Januszem Mielczarkiem. Czy wpłynęły już pierwsze oferty? - Zwyczajowo jest tak, że potencjalni kandydaci czekają do ostatniej chwili. Ofert jeszcze nie ma, ale zainteresowanie

Czytaj więcej

Do połowy lutego kandydaci chętni do objęcia dyrektorskiego stołka w łęczyckim muzeum na zamku mogą składać swoje aplikacje. Ostateczny termin mija 15 lutego. Jak informuje magistrat - obecna dyrektor Hanna Pawłowska złożyła wypowiedzenie umowy o pracę z okresem obowiązywania do 24 lutego br. Niezbędne wymagania dla

Czytaj więcej

Łukasz Michalak jest na chwilę obecną pełniącym obowiązki dyrektora ZOZ po śmierci Krzysztofa Kołodziejskiego. W grudniu ubiegłego roku zarząd powiatu łęczyckiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Kandydaci przystępujący do konkursu winni posiadać: wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania

Czytaj więcej

Po śmierci dyrektora Krzysztofa Kołodziejskiego i rezygnacji z funkcji jego zastępcy Łukasza Michalaka, w placówce powstała sytuacja, w której zarząd powiatu był zobowiązany do podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie. Jak oświadczył starosta Janusz Mielczarek: - W dniu wczorajszym, czyli 26 września zarząd powiatu łęczyckiego podjął uchwałę o

Czytaj więcej