HomeAktualnościWójt z absolutorium, ale… zaskoczony. Dlaczego?

Wójt z absolutorium, ale… zaskoczony. Dlaczego?

wójt rogoziński

W gminie Łęczyca odbyła się jedna z ważniejszych sesji w kalendarzu samorządu – sesja absolutoryjna. Mimo pozytywnych ocen dla przedłożonego przez wójta „Raportu o stanie gminy”, sprawozdań finansowych i wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla wójta za realizację budżetu za 2021 rok, pięcioro radnych wstrzymało się od głosowania.

Zgodnie z procedurą udzielenia absolutorium, wójt jest zobowiązany przedłożyć „Raport o stanie gminy” do konsultacji społecznej. Jak poinformowała sekretarz gminy, nikt z mieszkańców nie zgłosił uwag ani pytań.

Wątpliwości dotyczące sytuacji wydzierżawienia gruntu pod działalność firmy w Borkach zgłosił podczas sesji radny Grzegorz Góra. W odpowiedzi wójt poinformował, że firma wnosi regularnie wszystkie zobowiązania zgodnie z umową. Radny Stefan Pacholczyk poprosił o uwzględnienie w możliwe jak najszybszym terminie remontu drogi biegnącej przez wieś Gawrony.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta Jacka Rogozińskiego, na 14 obecnych radnych, poparło dziewięcioro samorządowców, pięcioro wstrzymało się od głosowania. Podobny wynik głosowania powtórzył się przy kolejnych projektach uchwał związanych z procedurą absolutoryjną.

Radni, którzy wstrzymali się od głosowania to : Agata Folnarczyk, Izabella Stolińska, Jadwiga Frątczak, Grzegorz Góra, Jerzy Kazimierski. Spytaliśmy jednego z grupy wstrzymujących się od głosowania o powód takiej decyzji.

– Wójt, w mojej ocenie, winien pamiętać, że samorząd oznacza demokrację a nie dyktat – powiedział naszej reporterce radny Kazimierski.

Czy wójt jest zaskoczony takim wynikiem?

– Po części tak. Przecież realizuję budżet wespół z radą. Tak stanowi ustawa o samorządzie, tym bardziej, że w 2021 roku planowaliśmy wydatki na poziomie 40 000 000,00 zł a zrealizowaliśmy na kwotę : 52 000 000,00 zł, co oznacza, że do gminy wpłynęło 12 000 000,00 zł środków zewnętrznych – komentuje Jacek Rogoziński.

Mimo 5 głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta. Wójt otrzymał absolutorium. Podziękował radzie i skarbnikowi gminy.

Matka zapomniała o
Szok w parku miejski
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.