HomePosty otagowane frazą "wójt rogoziński"

Rolnicy nie mogą ciężkim sprzętem wjechać na drewniany most nad kanałem Łęka – Dobrogosty na wysokości miejscowości Kozuby. Stan mostu jest fatalny – o czym informuje m.in. radny Grzegorz Góra. - Całkiem niedawno gospodarka wodna w całości została przejęta przez Wody Polskie. Niestety, w mojej ocenie

Czytaj więcej

Podczas niedawnej sesji rady gminy Łęczyca, po raz pierwszy od ponad dwóch lat obecni byli sołtysi. Ich wcześniejsza nieobecność spowodowana była zakazami epidemicznymi. Czy to jest powód, aby zawiesić wypłatę diety? Przez ponad dwa lata wymogi związane z pandemią „zakazywały” gromadzenia się w większych grupach, tym

Czytaj więcej

W gminie Łęczyca odbyła się jedna z ważniejszych sesji w kalendarzu samorządu – sesja absolutoryjna. Mimo pozytywnych ocen dla przedłożonego przez wójta „Raportu o stanie gminy”, sprawozdań finansowych i wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla wójta za realizację budżetu za 2021 rok, pięcioro radnych

Czytaj więcej

Jacek Rogoziński, wójt gminy Łęczyca, konsekwentnie realizuje proekologiczne pogramy. Dzięki finansowemu wsparciu, które samorządowi znów udało się pozyskać, kolejni mieszkańcy gminy Łęczyca dużo skorzystają. Zainteresowanie Odnawialnymi Źródłami Energii w gminie Łęczyca z roku na rok jest coraz większe. Zarówno względy ekologiczne jak i ekonomiczne są w

Czytaj więcej

Gmina Łęczyca planuje zakup samochodu elektrycznego, który zastąpi wysłużony pojazd wykorzystywany na co dzień przez pracowników technicznych Urzędu Gminy. W tym celu gmina złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie tego zakupu. Posiadany przez Urząd Gminy pojazd jest samochodem

Czytaj więcej

W związku z ogłoszonym w grudniu 2021 roku i trwającym do marca 2022 r. naborem wniosków w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, gmina Łęczyca złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie planowanych do realizacji przedsięwzięć. Tym razem wśród działań, jakie gmina planuje zrealizować

Czytaj więcej

Na facebookowym profilu gminy Łęczyca opublikowany został wpis wójta Jacka Rogozińskiego. „To jedna z matek, której udało się dotrzeć bezpiecznie z dwójką dzieci po kilku dziesiątkach godzin do rodziny z terenu naszej gminy. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy przygarniają uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Jeżeli ktoś z

Czytaj więcej