HomePromocjaGmina Łęczyca z kolejnym dofinansowaniem!

Gmina Łęczyca z kolejnym dofinansowaniem!

wójt rogoziński

Budowa wodociągu w miejscowości Borek o długości blisko 1 km, a także przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku wielorodzinnym w Gawronkach, to kolejne inwestycje, na które Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie w ostatnim czasie. Tym razem środki na realizację wspomnianych przedsięwzięć pochodzić będą ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W dniu 24 października Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński oraz Skarbnik Gminy Łęczyca Pani Agnieszka Kaszubska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę w ramach której, na konto Gminy wpłynie kwota 312 304 zł na realizację niniejszej operacji.

Planowana do budowy sieć wodociągowa (rozdzielcza) w miejscowości Borek związana jest z uzbrojeniem terenu dla działek budowlanych. Zasilanie w wodę dla niniejszego wodociągu odbywać się będzie poprzez istniejący system wodociągowy Gminy Łęczyca, zasilany ze Stacji Uzdatniania Wody w Bronnie. Nowo wybudowany odcinek stanowić będzie uzupełnienie istniejącego systemu wodociągowego Gminy.

Natomiast projektowana biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla budynku wielorodzinnego posiadać będzie całkowitą pojemność roboczą 12m3. Pracować będzie w technologii SBR – tj. sekwencyjnego reaktora porcjowego. System ten odznacza się wysoką skutecznością oraz pełną automatyzacją procesu oczyszczania ścieków. Sterowanie pracą oczyszczalni (cyklami i fazami pracy) odbywa się automatycznie poprzez sterownik cyfrowy. Oczyszczalnia wykonana zostanie z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE).

Planowany termin realizacji inwestycji to 2024 r. W bieżącym roku natomiast przeprowadzona zostanie procedura wyboru Wykonawcy niniejszych robót.

Łódzkie na Plus. T
11 Listopada w Ozork
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.