HomePosty otagowane frazą "rada gminy"

W gminie Łęczyca odbyła się jedna z ważniejszych sesji w kalendarzu samorządu – sesja absolutoryjna. Mimo pozytywnych ocen dla przedłożonego przez wójta „Raportu o stanie gminy”, sprawozdań finansowych i wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla wójta za realizację budżetu za 2021 rok, pięcioro radnych

Czytaj więcej