HomePosty otagowane frazą "łęczycanka"

W siedzibie bursy szkolnej odbyły się zebrania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Łęczycanka”. Kluczowe tematy to zatwierdzenie sprawozdań z działalności spółdzielni i finansowego, sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, absolutorium dla prezesa zarządu i jego zastępcy, podział i przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2022 rok. Na ogólną liczbę

Czytaj więcej

Rozpoczęły się spotkania w ramach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”. Zainteresowanie jest mizerne. W bursie szkolnej w spotkaniach w poniedziałek i wtorek wzięło udział zaledwie niewielu ponad 40. spółdzielców. Warto wspomnieć, że ogólna liczba członków spółdzielni, to 2 845 osób. Kluczowe tematy kolejnych spotkań to

Czytaj więcej

W związku z możliwą dłuższą nieobecnością prezesa Jarosława Pacholskiego, funkcję członka zarządu przejął przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Majewski. Przewodniczenie radzie przejęła dotychczasowa wiceprzewodnicząca, Agnieszka Tuszyńska.    Jak dowiedzieliśmy się od przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „ Łęczycanka”, Marka Majewskiego, w związku z trudną sytuacją zdrowotną prezes Jarosław

Czytaj więcej

Okres wiosenno – letni to tradycyjnie w wielu firmach czas na przeprowadzenie remontów i innych prac konserwatorskich. W SM „Łęczycanka” także prowadzone są wielozakresowe prace remontowe i zachowawcze.     O zakresie prac mówi wiceprezes Rafał Andrzejczak. -   Kontynuujemy rozpoczęty kilka lat temu program wymiany rur instalacji wody

Czytaj więcej

Pracownicy komunalni nie ukrywają zdenerwowania, gdy muszą po raz kolejny wyciągać z miejskiej kanalizacji w Ozorkowie to, co wrzucają do muszli wc niektórzy mieszkańcy. Można się złapać za głowę, gdy rozmawia się z pracownikami OPK o problemach z zapchaną kanalizacją. Z sieci wyciąganych jest wiele

Czytaj więcej

W Łęczycy – podobnie jak w większości miast w Polsce – brakuje miejsc parkingowych. Garaże to już dla niektórych kierowców prawdziwy luksus. „Łęczycanka” zamierza udostępnić sporą działkę pod parkingi a także dodatkowo wybudować nawet ponad sto garaży. Tu jednak musimy zmartwić tych kierowców, którzy myślą, że

Czytaj więcej

Anna Bieniek złożyła rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej "Łęczycanka". Jakie będą postanowienia zarządzających spółdzielnią wobec rezygnacji jednej z osób? - pytamy Marka Majewskiego, przewodniczącego rady. - Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym pracującym wg zapisów w statucie w siedmioosobowym składzie. Następstwem rezygnacji pani Anny Bieniek

Czytaj więcej

Wybrano prezydium i przewodniczących komisji. Na przewodniczącego rady nadzorczej, jej członkowie zaproponowali i jednogłośnie przyjęli osobę dotychczasowego szefa, Marka Majewskiego. Jego zastępcą została Agnieszka Tuszyńska a sekretarzem Anna Ostrowska. Wszystkie te osoby były członkami rady w poprzedniej kadencji. Komisji rewizyjnej będzie przewodniczył Marek Majewski a

Czytaj więcej

Dobiegło końca sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”. Obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy rekordowa frekwencja w porównaniu do lat ubiegłych. Podczas obrad dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję. Najwięcej głosów otrzymali, a tym samym do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

Czytaj więcej

Ruszyły walne zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”. Frekwencja – po przestoju covidowym – jest o wiele większa w porównaniu z walnymi z lat poprzednich. Krzysztof Urbański, prowadzący pierwsze z ośmiu spotkań spółdzielców, przeprosił mieszkańców. Jaki był powód tych przeprosin? – Popierałem kandydaturę Jarosława Pacholskiego na stanowisko prezesa

Czytaj więcej