HomePosty otagowane frazą "łęczycanka"

W Łęczycy – podobnie jak w większości miast w Polsce – brakuje miejsc parkingowych. Garaże to już dla niektórych kierowców prawdziwy luksus. „Łęczycanka” zamierza udostępnić sporą działkę pod parkingi a także dodatkowo wybudować nawet ponad sto garaży. Tu jednak musimy zmartwić tych kierowców, którzy myślą, że

Czytaj więcej

Anna Bieniek złożyła rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej "Łęczycanka". Jakie będą postanowienia zarządzających spółdzielnią wobec rezygnacji jednej z osób? - pytamy Marka Majewskiego, przewodniczącego rady. - Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym pracującym wg zapisów w statucie w siedmioosobowym składzie. Następstwem rezygnacji pani Anny Bieniek

Czytaj więcej

Wybrano prezydium i przewodniczących komisji. Na przewodniczącego rady nadzorczej, jej członkowie zaproponowali i jednogłośnie przyjęli osobę dotychczasowego szefa, Marka Majewskiego. Jego zastępcą została Agnieszka Tuszyńska a sekretarzem Anna Ostrowska. Wszystkie te osoby były członkami rady w poprzedniej kadencji. Komisji rewizyjnej będzie przewodniczył Marek Majewski a

Czytaj więcej

Dobiegło końca sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”. Obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy rekordowa frekwencja w porównaniu do lat ubiegłych. Podczas obrad dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję. Najwięcej głosów otrzymali, a tym samym do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

Czytaj więcej

Ruszyły walne zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”. Frekwencja – po przestoju covidowym – jest o wiele większa w porównaniu z walnymi z lat poprzednich. Krzysztof Urbański, prowadzący pierwsze z ośmiu spotkań spółdzielców, przeprosił mieszkańców. Jaki był powód tych przeprosin? – Popierałem kandydaturę Jarosława Pacholskiego na stanowisko prezesa

Czytaj więcej

Zarząd SM „Łęczycanka” podjął decyzję o oczyszczeniu elewacji budynku wielorodzinnego przy ulicy M. Konopnickiej 15. O szczegóły przeprowadzenia prac oczyszczających elewację zewnętrzną budynku wielorodzinnego przy ulicy M. Konopnickiej 15 pytamy wiceprezesa zarządu „Łęczycanki”, Rafała Andrzejczaka. - Jesteśmy w trakcie wykonywania prac, polegających na usunięciu zanieczyszczeń osadzających się

Czytaj więcej

Spółdzielnia mieszkaniowa to nie tylko budynki wielorodzinne, ale także teren wokół nich. W ocenie zarządu ważnym jest, aby otoczenie było przyjazne dla mieszkańców i stwarzało jak najlepsze warunki do życia i codziennego funkcjonowania. - Rok 2022 jest już kolejnym, w którym SM „Łęczycanka” zajęła się między

Czytaj więcej

Zakaz publicznych zgromadzeń podyktowany przez pandemię uniemożliwił zorganizowanie walnego zgromadzenia członków „Łęczycanki”. W związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą uchylającą przepisy ograniczające możliwości zgromadzeń, zarząd SM podjął decyzję o zwołaniu zebrania. Brak walnego zgromadzenia wywoływał niemało emocji wśród mieszkańców a i sam zarząd był nie

Czytaj więcej

SM „Łęczycanka” zakupiła cztery działki budowlane o łącznej powierzchni 4.138 mkw. Członkowie spółdzielni zastanawiają się czy zarząd podjął decyzję o zakupie zgodnie z prawem. Niewątpliwie pandemiczne ograniczenia poważnie skomplikowały działanie wielu instytucji, powstało dużo wątpliwości i znaków zapytania. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, zastanawiają się czy zarząd

Czytaj więcej

Mieszkańcy nie krytykują samego pomysłu zagospodarowania terenu na tyłach Biedronki, ale dużo wątpliwości wzbudza jego obecny wygląd. - Albo robota jest nieskończona, albo wykonawca był wyjątkowo niechlujny - usłyszeliśmy na osiedlu. W ramach wzbogacania stanu terenów zielonych, zgodnie z przyjętym planem, zarząd SM „Łęczycanka” urządził klomb

Czytaj więcej