HomePosty otagowane frazą "łęczycanka"

SM „Łęczycanka” złożyła wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych i termomodernizacji budynków mieszkalnych z uwzględnieniem instalacji OZE. –   Okres zimowy wykorzystaliśmy do przygotowania kolejnych wieloletnich inwestycji w zasoby mieszkaniowe SM „Łęczycanka”. Skupiliśmy się przede wszystkim na działaniach, które w perspektywie czasu mogą przynieść

Czytaj więcej

Władze spółdzielni mieszkaniowej złożyły wniosek o dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych. O założeniach przedsięwzięcia mówi wiceprezes Rafał Andrzejczak. - Do końca października trwał nabór wniosków o przyznanie dotacji na instalacje odnawialnych źródeł energii. Współfinansowanie jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2.

Czytaj więcej

W siedzibie bursy szkolnej odbyły się zebrania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Łęczycanka”. Kluczowe tematy to zatwierdzenie sprawozdań z działalności spółdzielni i finansowego, sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, absolutorium dla prezesa zarządu i jego zastępcy, podział i przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2022 rok. Na ogólną liczbę

Czytaj więcej

Rozpoczęły się spotkania w ramach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”. Zainteresowanie jest mizerne. W bursie szkolnej w spotkaniach w poniedziałek i wtorek wzięło udział zaledwie niewielu ponad 40. spółdzielców. Warto wspomnieć, że ogólna liczba członków spółdzielni, to 2 845 osób. Kluczowe tematy kolejnych spotkań to

Czytaj więcej

W związku z możliwą dłuższą nieobecnością prezesa Jarosława Pacholskiego, funkcję członka zarządu przejął przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Majewski. Przewodniczenie radzie przejęła dotychczasowa wiceprzewodnicząca, Agnieszka Tuszyńska.    Jak dowiedzieliśmy się od przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „ Łęczycanka”, Marka Majewskiego, w związku z trudną sytuacją zdrowotną prezes Jarosław

Czytaj więcej

Okres wiosenno – letni to tradycyjnie w wielu firmach czas na przeprowadzenie remontów i innych prac konserwatorskich. W SM „Łęczycanka” także prowadzone są wielozakresowe prace remontowe i zachowawcze.     O zakresie prac mówi wiceprezes Rafał Andrzejczak. -   Kontynuujemy rozpoczęty kilka lat temu program wymiany rur instalacji wody

Czytaj więcej

Anna Bieniek złożyła rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej "Łęczycanka". Jakie będą postanowienia zarządzających spółdzielnią wobec rezygnacji jednej z osób? - pytamy Marka Majewskiego, przewodniczącego rady. - Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym pracującym wg zapisów w statucie w siedmioosobowym składzie. Następstwem rezygnacji pani Anny Bieniek

Czytaj więcej