HomePosty otagowane frazą "walne"

W siedzibie bursy szkolnej odbyły się zebrania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Łęczycanka”. Kluczowe tematy to zatwierdzenie sprawozdań z działalności spółdzielni i finansowego, sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, absolutorium dla prezesa zarządu i jego zastępcy, podział i przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2022 rok. Na ogólną liczbę

Czytaj więcej

Nie tylko o udzieleniu absolutorium dla zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Ozorkowie i wybraniu nowych członków rady nadzorczej debatowali przedstawiciele grup członkowskich podczas niedawnego spotkania. Zapadła też decyzja o budowie dużego, osiedlowego parkingu o którym mówiło się już od wielu lat. W spotkaniu wzięło udział prawie 50

Czytaj więcej

Rozpoczęły się spotkania w ramach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”. Zainteresowanie jest mizerne. W bursie szkolnej w spotkaniach w poniedziałek i wtorek wzięło udział zaledwie niewielu ponad 40. spółdzielców. Warto wspomnieć, że ogólna liczba członków spółdzielni, to 2 845 osób. Kluczowe tematy kolejnych spotkań to

Czytaj więcej

Na zdjęciu nowy sklep "Społem" - ma zostać otwarty w maju Głośnym echem odbiła się w mieście nasza informacja o niedawnym walnym w PSS „Społem” i odwołaniu prezes Agnieszki Derleckiej. W tej sprawie skontaktował się wcześniej z redakcją – jak sam się przedstawił – pracownik

Czytaj więcej

Z redakcją skontaktował się jeden z pracowników PSS „Społem” w Ozorkowie. Mężczyzna powiedział nam, że podczas niedawnego wlanego zebrania odwołana została prezes Agnieszka Derlecka. Obowiązki szefowej spółdzielni spożywców miała przejąć główna księgowa. Informacje przekazane przez spółdzielcę nie napawają optymizmem. - Pani Derlecka została odwołana zdecydowaną większością

Czytaj więcej

Dobiegło końca sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”. Obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy rekordowa frekwencja w porównaniu do lat ubiegłych. Podczas obrad dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję. Najwięcej głosów otrzymali, a tym samym do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

Czytaj więcej

Ruszyły walne zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”. Frekwencja – po przestoju covidowym – jest o wiele większa w porównaniu z walnymi z lat poprzednich. Krzysztof Urbański, prowadzący pierwsze z ośmiu spotkań spółdzielców, przeprosił mieszkańców. Jaki był powód tych przeprosin? – Popierałem kandydaturę Jarosława Pacholskiego na stanowisko prezesa

Czytaj więcej

W niektórych miastach spółdzielnie mieszkaniowe przygotowują się do walnych. Jak jest w Ozorkowie? Nasz czytelnik – lokator bloku spółdzielczego – pyta o termin walnego zebrania. – Chyba już najwyższy czas, aby spotkać się w szerszym gronie i omówić najważniejsze kwestie związane z działalnością spółdzielni. Ja rozumiem, że

Czytaj więcej

Zakaz publicznych zgromadzeń podyktowany przez pandemię uniemożliwił zorganizowanie walnego zgromadzenia członków „Łęczycanki”. W związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą uchylającą przepisy ograniczające możliwości zgromadzeń, zarząd SM podjął decyzję o zwołaniu zebrania. Brak walnego zgromadzenia wywoływał niemało emocji wśród mieszkańców a i sam zarząd był nie

Czytaj więcej