HomePosty otagowane frazą "walne"

Walne zebranie członków SM „ Łęczycanka” za nami. Spółdzielcy zostali zapoznani z wynikami finansowymi jednostki oraz planami dalszych działań. -  Odbyły się walne zgromadzenia członków o charakterze sprawozdawczym. Zebranym przedstawiliśmy wyniki finansowe oraz z akceptacją członków rozdysponowaliśmy nadwyżkę  bilansową za 2023 rok. Wyniosła ona 705 617,

Czytaj więcej

Zaledwie 28 spółdzielców przyszło na ostatnie walne zebranie członków poddębickiej spółdzielni mieszkaniowej. Takie spotkania nie cieszą się już zainteresowaniem, o czym mówi Cezary Makowski, prezes spółdzielni. Poddębicka spółdzielnia mieszkaniowa zrzesza 1500 członków. Uczestnictwo w walnym zebraniu niespełna 30 członków, to rzeczywiście bardzo mała liczba osób. Taka

Czytaj więcej

W siedzibie bursy szkolnej odbyły się zebrania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Łęczycanka”. Kluczowe tematy to zatwierdzenie sprawozdań z działalności spółdzielni i finansowego, sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, absolutorium dla prezesa zarządu i jego zastępcy, podział i przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2022 rok. Na ogólną liczbę

Czytaj więcej

Nie tylko o udzieleniu absolutorium dla zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Ozorkowie i wybraniu nowych członków rady nadzorczej debatowali przedstawiciele grup członkowskich podczas niedawnego spotkania. Zapadła też decyzja o budowie dużego, osiedlowego parkingu o którym mówiło się już od wielu lat. W spotkaniu wzięło udział prawie 50

Czytaj więcej

Rozpoczęły się spotkania w ramach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”. Zainteresowanie jest mizerne. W bursie szkolnej w spotkaniach w poniedziałek i wtorek wzięło udział zaledwie niewielu ponad 40. spółdzielców. Warto wspomnieć, że ogólna liczba członków spółdzielni, to 2 845 osób. Kluczowe tematy kolejnych spotkań to

Czytaj więcej

Z redakcją skontaktował się jeden z pracowników PSS „Społem” w Ozorkowie. Mężczyzna powiedział nam, że podczas niedawnego wlanego zebrania odwołana została prezes Agnieszka Derlecka. Obowiązki szefowej spółdzielni spożywców miała przejąć główna księgowa. Informacje przekazane przez spółdzielcę nie napawają optymizmem. - Pani Derlecka została odwołana zdecydowaną większością

Czytaj więcej

Dobiegło końca sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”. Obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy rekordowa frekwencja w porównaniu do lat ubiegłych. Podczas obrad dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję. Najwięcej głosów otrzymali, a tym samym do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

Czytaj więcej

Ruszyły walne zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”. Frekwencja – po przestoju covidowym – jest o wiele większa w porównaniu z walnymi z lat poprzednich. Krzysztof Urbański, prowadzący pierwsze z ośmiu spotkań spółdzielców, przeprosił mieszkańców. Jaki był powód tych przeprosin? – Popierałem kandydaturę Jarosława Pacholskiego na stanowisko prezesa

Czytaj więcej

W niektórych miastach spółdzielnie mieszkaniowe przygotowują się do walnych. Jak jest w Ozorkowie? Nasz czytelnik – lokator bloku spółdzielczego – pyta o termin walnego zebrania. – Chyba już najwyższy czas, aby spotkać się w szerszym gronie i omówić najważniejsze kwestie związane z działalnością spółdzielni. Ja rozumiem, że

Czytaj więcej