HomePosty otagowane frazą "drogi" (Page 5)

Dzięki pozyskanym środkom w ramach drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” przeprowadzone zostały remonty ok. 5,6 km dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchy-Kraszyn, Grabinka-Rudunki, Otok, Kłoniszew. Niedawno drogi zostały przekazane do eksploatacji.Zakres zadania obejmował remont istniejących nawierzchni asfaltowych poprzez położenie nowych nakładek bitumicznych, remont przepustów drogowych,

Czytaj więcej

Trwa remont „Kłodawianki” na odcinku gminy Grabów. To największa inwestycja Powiatu Łęczyckiego w ostatnim czasie. Wyremontowany zostanie ponad 20 kilometrowy odcinek łączący województwo łódzkie z Wielkopolską, a wartość inwestycji wyniesie ponad 14 milionów złotych. Remont drogi powiatowej nr 2506E ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Czytaj więcej

Gmina Zadzim w ramach drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzymała rekordowe dofinansowanie 9 595 000 zł na inwestycje drogowe. Z pozyskanych środków planuje się remont około 5,6 km oraz przebudowę ponad 9 kilometrów dróg gminnych. Zakres zadań obejmował będzie remont istniejących nawierzchni asfaltowych

Czytaj więcej

Niebawem wykonawcy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego przystąpią do wykonywania zadania, którego termin zakończenia przewiduje się na lipiec 2023 roku. Gmina Grabów wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom społecznym złożyła wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie zadania remontu 20 kilometrów dróg położonych w 26 wsiach. - W tej chwili

Czytaj więcej