HomeAktualności z regionu„Łęczycanka” zwolni pracowników

„Łęczycanka” zwolni pracowników

leczycankaPracę straci łącznie sześciu pracowników spółdzielni, pozostali nie mają co liczyć na podwyżki, a  projekt nowego Zakładowego Regulaminu Wynagradzania wprowadza ograniczenia dotychczasowych praw pracowniczych. Wszystko to ze względu na oszczędności.
Kilka tygodni temu informowaliśmy o zdecydowanym stanowisku zarządu spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka” w sprawie planowanych zwolnień pracowników, co było mocno krytykowane przez związkową „Solidarność”. Wówczas przewodniczący związku zawodowego poinformował, że nie będzie zgody na zwolnienie ludzi z pracy.
– Związek zawodowy „Solidarność” działający w spółdzielni bronił pracowników. Rozmowy podejmowane z zarządem NSZZ nie były łatwe, bo dotyczyły zwolnień i ograniczenia dotychczasowych praw pracowniczych. Sytuacja z początku była dość napięta, a negocjacje niełatwe. Na dzień dzisiejszy jesteśmy bliscy podpisania porozumienia – informuje Jarosław Pacholski, prezes zarządu „Łęczycanki”.- Obecnie pracujemy nad projektem tekstu jednolitego nowego regulaminu. Myślę, że w ciągu 2 tygodnie powinniśmy podpisać dokument.
Do tej pory w spółdzielni łącznie z kierownikiem było 11 etatów dla pracowników technicznych. Po redukcji, do końca 2014 roku będzie ich 7, a do końca lutego 2015 roku zostanie 6 etatów. Zwolnienia obejmą w sumie pięciu pracowników technicznych oraz jednego pracownika biurowego.
– Redukcja etatów jest konieczna ze względów ekonomicznych oraz związaną z tym zmianą struktury organizacyjnej spółdzielni. Pieniądze pobierane od spółdzielców na fundusz eksploatacyjny nie wystarczały na pokrycie wynagrodzeń. Zarząd zdecydował, że zwolnienia są konieczne, gdyż etaty te są zbędne. Obowiązki należące do zwolnionych osób zostały podzielone na pozostałych pracowników. W tym roku budżetowym nie było i nie będzie podwyżek płac z tego tytułu – podkreśla J. Pacholski. – Działania te wpisują się w konieczną politykę oszczędności w innych obszarach funkcjonowania spółdzielni. Ten trudny proces jest potrzebny, gdyż poprzednie zarządy podejmowały nieracjonalne decyzje finansowe, doprowadzając między innymi do ujemnego salda na funduszu remontowym większości nieruchomości, co spowodowało spadek podstawowych wskaźników ekonomicznych.
Zarząd spółdzielni „Łęczycanka” wspólnie z zarządem NSZZ „Solidarność” i Radą Nadzorczą, której członkowie również uczestniczyli w negocjacjach, wypracował projekt nowego Zakładowego Regulaminu Wynagradzania, który po podpisaniu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Najważniejsze zmiany jakie wprowadzi to: zmniejszenie wysokości odpraw emerytalnych i rentowych, zmniejszenie wysokości nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikom, ograniczenie okresu, który wlicza się w przyznanie tej nagrody, np. nie będzie doliczany okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz zlikwidowanie premii regulaminowej.
tekst i fot. (MR)

Stary dworzec na spr
Łęczyckie ulice co
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.