HomeGm. Grabów

W tym trudnym czasie w pomoc osobom potrzebującym włączyła się remiza. Druhowie rozwożą żywność dla tych wszystkich, którzy znaleźli się