Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

policja uniejów
Powiat poddębicki Uniejów

Służby ponadnormatywne w Uniejowie

Komendant powiatowy policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski wraz z burmistrzem Uniejowa Józefem Kaczmarkiem, podpisali kolejne porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych.

8 czerwca 2020 roku w Urzędzie Miasta Uniejów, podpisano porozumienie o służbach ponadnormatywnych, w ramach którego mieszkańcy miasta i gminy będą mieli więcej patroli policyjnych. 

Podpisanie porozumienia jest kontynuacją wzorowej współpracy między policją, a samorządem gminy Uniejów. Wzorem lat ubiegłych, rada postanowiła przekazać dodatkowe środki na służby ponadnormatywne dla policjantów, które od lat stanowią duże wparcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a umundurowane patrole będą skierowane w najbardziej zagrożone miejsca. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta Uniejów zadaniem funkcjonariuszy, będzie przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń, poprawa porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.