HomePosty otagowane frazą "komisja"

Z redakcją skontaktował się czytelnik, który wyraził wątpliwości dot. składu osobowego Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z kolei władze miejskie są przekonane o trafności wyboru osób powołanych do pracy w komisji. Burmistrz Paweł Kulesza powołał komisję w składzie: Wojciech Domagała, Beata Dudkiewicz, Jan Ficek,

Czytaj więcej