Mieszkańcy poprosili redakcję o interwencję. W jednym z domów w centrum miejscowości trwa konflikt sąsiedzki. Lokatorzy czekają na działania urzędu. Sprawa

Czas dla Aleksandry i jej najbliższych zatrzymał się 5 grudnia ub. roku. Wtedy doszło do okropnego wypadku samochodowego w którym

Otrzymaliśmy list od mieszkańców wsi, którzy proszą redakcję o interwencję. Jak się dowiedzieliśmy, system melioracyjny nie jest sprawny, a pola