Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Daszyna Powiat łęczycki

ZBIGNIEW WOJTERA JEST W DASZYNIE PEWNIAKIEM

wojteraPodobnie jak cztery lata temu, w gminie Daszyna jest tylko jeden kandydat na urząd wójta. Zbigniew Wojtera praktycznie ma już pewność – po 16 listopada znów bez większych problemów powinien rządzić w gminie.
– Jeżeli nie ma innych kandydatów, to oznacza, że mieszkańcy akceptują realizowaną politykę gminy Daszyna i są zadowoleni z jej obecnego rozwoju. Jest to rozwój dynamiczny, który będę chciał przez cały czas utrzymywać. Cieszę się, że będę miał okazję kontynuować rozpoczęte projekty i postaram się w 100% sprostać oczekiwaniom mieszkańców – deklaruje Zbigniew Wojtera. – Muszę podkreślić, że w ostatnich latach ciężko było pozyskać środki zewnętrzne, gdyż dużo wcześniej zostały one zakontraktowane. Teraz jest bardzo duża pula, z której będę chciał uzyskać jak najwięcej dla naszej gminy. W sytuacji, gdy jest tylko jeden kandydat na wójta, mieszkańcy na kartach do głosowania wyrażają swoje poparcie lub jego brak. Gdy większość głosujących zakreśli „tak”, wówczas kandydat staje się wójtem. Gdy jednak nie uzyska akceptacji, nowego włodarza wybierze rada gminy.
(MR)