Reporter

reporter-ntr.pl

termy uniejów
Poddębice Powiat poddębicki Warto przeczytać

Zarząd powiatu poddębickiego uzyskał absolutorium i wotum zaufania!

W trakcie XXXII sesji radni powiatu poddębickiego udzielili wotum zaufania oraz absolutorium zarządowi powiatu poddębickiego. Wotum zaufania to wyrażenie poparcia dla działań zarządu oraz przyjęcia raportu o stanie powiatu za miniony rok.

Raport przedstawia podsumowanie działalności zarządu powiatu, obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu, a co za tym idzie prezentację pozyskanych środków oraz sposób wydatkowania zarówno środków ze źródeł zewnętrznych, jak i własnych.

Wotum zaufania dla zarządu powiatu zostało udzielone w głosowaniu, w którym na 17 Radnych, 10 było „za”. W czasie sesji zarząd powiatu poddębickiego uzyskał również, tym samym stosunkiem głosów, absolutorium, które oznacza stwierdzenie prawidłowości wykonania uchwalonego na 2020 rok budżetu powiatu.

Gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz powiatu poddębickiego Małgorzacie Komajdzie – staroście poddębickiemu, Piotrowi Majerowi – wicestaroście poddębickiemu i członkom zarządu w trakcie sesji złożył Piotr Polak – poseł na Sejm RP oraz Dorota Więckowska – radna sejmiku województwa łódzkiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.