Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Łęczyca

Nowy skład komisji

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza miasta Łęczyca, Pawła Kuleszy, z dn. 2 stycznia powołana została Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy. Jej skład tworzą: Tomasz Baranowski, Wojciech Domagała, Jan Ficek, Lidia Keller, Amadeusz Kościelski, Mirosława Krajewska, Krzysztof Razik, Agnieszka Staniszewska, Agnieszka Tuszyńska, Alicja Zawadzka.