Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat poddębicki Uniejów

Grant na realizację projektu „Europa Przyszłości”

Gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie w programie „Europa dla obywateli” na projekt dotyczący Partnerstwa Miast. Wezmą w nim udział partnerzy z Węgier, Włoch i Łotwy.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w ramach Działania 2.1. Partnerstwo miast otrzymała łącznie 287 wniosków łącznie z 33 państw. Największa liczba wniosków pochodziła ze Słowacji, Włoch, Węgier oraz Rumunii. W ramach naboru przyznano 127 dotacji. Z Polski o dofinansowanie ubiegało się 26 projektów, których liderami były samorządy lub reprezentujące je organizacje, z czego nagrodzonych zostało zaledwie 13. Wśród nich znalazł się projekt zaproponowany przez gminę Uniejów.

– Cieszę się, że współpraca międzynarodowa gminy Uniejów oraz promowanie idei integracji europejskiej zostały dostrzeżone na poziomie Komisji Europejskiej. Dzięki temu projektowi będziemy mieli okazję spotkać się z naszymi partnerami w szerszym, międzypokoleniowym gronie, wymienić się doświadczeniami i zacieśnić współpracę. W obecnych czasach to niezwykle ważne – podkreśla burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek.

Partnerstwo miast realizuje działania oparte na współpracy pomiędzy samorządami i nakierowane jest na mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu „Europa dla obywateli”.

Ideą uniejowskiego projektu jest budowanie silnej i solidarnej „Europy przyszłości”. Zostanie to osiągnięte dzięki serii interesujących warsztatów i seminariów z udziałem partnerów z różnych części Starego Kontynentu, które umocnią poczucie wspólnoty, wzajemnego zrozumienia i pobudzą dialog międzykulturowy. Pozwoli to lepiej zrozumieć i zaakceptować naszą różnorodność, a jednocześnie, w szerszym kontekście przeciwdziałać eurosceptycyzmowi oraz stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych.

Przedsięwzięcie przewiduje udział różnych grup wiekowych, w tym dzieci, rodziców i nauczycieli, jako że proces kształtowania się postaw i kultury myślenia rozpoczyna się już na poziomie najmniejszych komórek społecznych jak dom rodzinny czy szkoła. Natomiast samorządy pełnią rolę mobilizującą i poprzez różne inicjatywy angażują obywateli w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym. Dlatego też zaplanowano debaty i prelekcje ekspertów, które pomogą zbadać możliwości demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa w kształtowaniu polityki poprzez włączenie obywateli w procesy decyzyjne przez samorządy lokalne państw członkowskich UE.

– Chcemy, aby integracyjne działania projektowe stały się polem dla promocji dialogu kulturowego, który pozwoli zbudować , międzynarodowe, pozytywne i długotrwałe relacje oraz przyczyni się do wspólnego budowania silnej i bezpiecznej Europy – zaznacza burmistrz Kaczmarek.

Na realizację projektu gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie w kwocie 7,560 euro. Stanowi to około 50 procent szacunkowych kosztów. Pozostałe wydatki gmina poniesie z własnego budżetu. Według początkowych założeń, wydarzenie miało się odbyć na przełomie września i października br. , ale w związku z pandemią termin realizacji z pewnością zostanie przesunięty w czasie.