Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Grabów Powiat łęczycki

74-latek z kontrabandą

Ponad 10 kilogramów tytoniu zabezpieczyli policjanci wydziału kryminalnego na terenie posesji 74 – latka. Wartość uszczuplenia podatkowego zabezpieczonej kontrabandy to blisko 4 tysiące złotych.

Policjanci wydziału kryminalnego zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że na jednej z posesji zlokalizowanej na terenie gminy Grabów przechowywana jest kontrabanda. Aby to potwierdzić przeszukali pomieszczenia należące do 74 – latka. W rezultacie śledczy zabezpieczyli 11 worków z zawartością krajanki tytoniowej o łącznej wadze 10,5 kg. Wstępne obliczenia wskazują, że Skarb Państwa mógł zostać narażony na uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego na kwotę 4 tysięcy złotych. Podejrzany jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty dotyczące posiadania nielegalnej kontrabandy. Za taki czyn grozi wysoka kara grzywny albo pozbawiania wolności do lat 3, bądź obie te kary łącznie.