HomeAktualnościWzrost podatku rolnego w Daszynie!

Wzrost podatku rolnego w Daszynie!

urząd w daszynie

Radni z gminy Daszyna podejmowali m.in. uchwałę w sprawie stawki podatku rolnego na rok 2023. W głosowaniu większość radnych postanowiła o nie obniżaniu stawki maksymalnej, co oznacza, że od 1 stycznia 2023 roku podatek za hektar będzie wynosił 74,05 zł.

Sesja, podczas której radni podejmują uchwały dotyczące zobowiązań podatkowych jest niezwykle istotna dla dochodów samorządu w przyszłym roku. Jednym z podstawowych podatków w gminach wiejskich jest podatek rolny, który zgodnie z obowiązującym prawem może być obniżony w stosunku do jego maksymalnej wartości wynoszącej 74,05 zł. Stawka proponowana przez wójta wynosiła 58,00 zł.

– Aby gmina posiadała środki na inwestycje proponuję podatek rolny na poziomie 58,00 zł, co daje 5,00 zł podwyżki w stosunku do roku ubiegłego – mówił wójt Zbigniew Wojtera.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały nie uzyskał poparcia większości radnych.

Rada nie podjęła uchwały, czyli od 1 stycznia 2023 roku będzie obowiązywała stawka 74,05 zł za hektar.

Obecni na sali obrad sołtysi nie ukrywali swojego oburzenia.

– Nawet nie chcę myśleć jaka będzie reakcja rolników. Wzrost stawki z 53,00 zł obowiązującej w tym roku na 74,05 zł to skok o 21,05 zł – mówi jeden z sołtysów, Michał Bawej z Osędowic.

Kierowca tira podcza
O dziurze na sesji
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.