HomePosty otagowane frazą "inwestycja" (Page 7)

Na skwerze przy ul. Nowy Rynek w Ozorkowie trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Zielona edukacja”. W południowej części zieleńca wykonywane są nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne istniejącej roślinności, remontowane są ścieżki, tworzona jest zielona ścianka wzdłuż barierki, w planach jest także podświetlenie kilku

Czytaj więcej

W Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi podpisano umowę powołującą spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) „Reymontowski”, a jej 10 udziałowców - samorządów, w tym miasto Ozorków, otrzymało czeki; każdy o wartości 3 milionów złotych. W imieniu burmistrza Jacka Sochy czek odebrał sekretarz miasta Mariusz Ostrowski. W uroczystym

Czytaj więcej

Z satysfakcją informujemy, że dzięki przyznanym środkom w ramach 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, Gmina Zadzim realizowała będzie kolejne, bardzo potrzebne mieszkańcom i w pełni zasadne zadania inwestycyjne: ►rozbudowa przedszkola w Zespole Szkół w Zadzimiu Zakres zadania obejmuje dobudowę dwóch pełnowymiarowych sal dydaktycznych dla

Czytaj więcej

Ku zadowoleniu mieszkańców łęczyckiego Waliszewa pracownicy Zieleni Miejskiej rozpoczęli prace remontowe nawierzchni osiedlowej ulicy. Wykonawcy prognozują, że do końca roku zostaną zakończone. Nawierzchnia większości ulic łęczyckiego osiedla Waliszew mocno się już zużyła. Działania interwencyjne przyniosły niewiele korzyści, dlatego prawdziwe zadowolenie mieszkańców wywołał widok pracowników ZM na

Czytaj więcej

Uroczyście otwarto przebudowaną drogę powiatową w Ozorkowie w ciągu ulic: Adamówek – Nowe Miasto – Starzyńskiego. W ramach inwestycji na blisko 2 km odcinku położono nowy asfalt i odnowiono pobocza. Łączny koszt to 2 mln 27 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło 883 tys. 319 zł

Czytaj więcej