HomeKraj i ŚwiatStraż miejska będzie karać za zbyt szybką jazdę rowerem i hulajnogą elektryczną

Straż miejska będzie karać za zbyt szybką jazdę rowerem i hulajnogą elektryczną

straż miejska

Strażnicy miejscy i gminni mają zyskać uprawnienia do nakładania mandatów na kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych w sytuacji, gdy jechać będą zbyt szybko lub nie ustąpią pierwszeństwa pieszemu.

Od 20 maja obowiązują już przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Reguluje ona status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Określa, gdzie i z jak szybko można jeździć pojazdami tego typu (przepisy zakazują m.in. jazdy hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/godz.; czy przejeżdżania przez przejście dla pieszych). Nakazuje ponadto kierującym takimi pojazdami ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania im ruchu. Niedostosowanie się do tych regulacji traktowane jest jako wykroczenie (ustawa znowelizowała w tej kwestii Kodeks Wykroczeń).

Za sprawą nowelizacji funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) uzyskali uprawnienia do kontroli ruchu drogowego względem uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń, zatrzymywania ich, a także legitymowania i wydawania im wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch.

– Mając powyższe na uwadze, zasadne jest, aby strażnicy straży gminnych (miejskich) posiadali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń nieprzestrzegających zasad wynikających z ww. ustawy – czytamy w uzasadnieniu do opublikowanego właśnie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Rozporządzenie to zawiera propozycję przyznania uprawnienia do nakładania przez strażników gminnych (miejskich) grzywien w drodze mandatów karnych wobec kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych w przypadku, gdy nie poruszają się oni z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustąpili pierwszeństwa pieszemu.

UDOSTĘPNIJ:
Wariant Delta korona
Wynajmij „elektryk
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.