Podatki w górę!

podatki w górę

Radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa. Niektóre stawki podatku zostały podniesione.

Podniesione zostały roczne stawki podatku od nieruchomości. Jakie są to kwoty?

Od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,12 zł od 1 mkw. powierzchni (było 0,98 zł),

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,59 zł od 1 mkw. powierzchni (było 0,50 zł),

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym – 3,40 zł od 1 mkw. powierzchni.

Od budynków lub ich części:

– mieszkalnych – 0,95 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (było 0,85 zł),

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej  (było 25 zł),

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od mkw. powierzchni użytkowej,

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,60 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (było 5,25 zł),

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (było 6,75 zł).

Od budowli:

– 2 procent ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2023 roku.

Nie możesz odpalić
W gminie Łęczyca b
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.