HomeReklamaOPK Ozorków

OPK Ozorków

opk ozorków

OPK przyjazne środowisku

Ozorków chodzi z nami czystymi ulicami

OPK mówi, że wiedzą nawet dzieci jak segregować śmieci. I Ty nie bądź łoś, zrób dla siebie i ziemi coś.

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. Do odpadów zielonych możemy zatem zaliczyć skoszoną trawę, suche liście, przycięte krzewy, łodygi, kwiaty, a także chwasty. Do kategorii tej nie zaliczają się natomiast odpady kuchenne, resztki jedzenia, trociny czy popiół. Śmieci pochodzących z terenów zielonych nie można wyrzucić do zwykłego kosza, ani również do pojemnika na odpady zmieszane. Odpady zielone można dostarczyć do naszego punktu PSZOK czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we wtorki, czwartki, piątki i soboty w godzinach 9:00-15-00. PSZOK zlokalizowany jest na terenie gminy Miasta Ozorków przy ul. Żwirki 30 gdzie przyjmuje się śmieci (odpady zielone) nieodpłatnie. OPK organizuje również odbiory odpadów zielonych – są one prowadzone cyklicznie od Kwietnia 2020 do Listopada 2020. Odpady przed odbiorem należy odpowiednio przygotować, tj. zapakować w worki.

Kolejnym sposobem utylizacji odpadów zielonych jest ich kompostowanie, czyli metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów. Dzięki kompostowaniu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości nawozu organicznego. Zabronione jest natomiast przewożenie odpadów zielonych do lasu – wbrew pozorom takie działanie może mieć bardzo szkodliwe skutki dla ekosystemu. Pomimo że liście, łodygi lub trawa wydaje się być bezpieczne z punktu widzenia środowiska naturalnego, to wysypane na ściółkę mogą po prostu ją zniszczyć, a także zahamować rozwój grzybni. Odpady zielone powinny być zatem zutylizowane przez wyspecjalizowane podmioty lub poddane kompostowaniu.

Zbiórka frakcji odpadów ODPADY ZIELONE jest realizowana w dwojaki sposób:

 1. W zabudowie jednorodzinnej – do zbiórki odpadów zielonych służą worki koloru brązowego w okresie od kwietnia do listopada (8 zbiórek) które zapewni OPK Sp. z o.o. Częstotliwość odbioru bioodpadów – 1 raz w miesiącu.
 2. W zabudowie wielorodzinnej – do odpadów zielonych służą worki koloru brązowego które zapewnią zarządcy nieruchomości (zarząd spółdzielni, i zarządy wspólnot mieszkaniowych). Częstotliwość odbioru odpadów – 1 razy w miesiącu.

WAŻNE! Spalanie odpadów, również tych zielonych jest zakazane. Na terenie gminy miasta Ozorków odpady te są odbierane jako segregowane. Dlatego za ich palenie grozi mandat w wysokości do 500 złotych

„Segregacji nadszedł czas
Choć mylą się przy tym niektórzy z nas
Bo jak to zrobić mam
Skoro worków tyle mam?
Ale zapamiętania nadszedł czas:
na trawę i liście przygotuj brązowy worek oczywiście
.

ODPADY ZIELONE

POJEMNIK / WOREK BRĄZOWY

Uchwała Rady Miejskiej w Ozorkowie nr XX/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

WRZUCAMY:

 1. skoszoną trawę i liście
 2. chwasty, kwiaty
 3. drobne gałęzie drzew i krzewów
 4. trociny i kora drzew
 5. choinki świąteczne

NIE WRZUCAMY:

 1. odpadów spożywczych i kuchennych
 2. obierek z owoców i warzyw
 3. przeterminowanych owoców i warzyw
 4. resztek produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego
 5. starego chleba
 1. skorupek jaj
 2. odchodów zwierząt
 3. drewna
 4. piasku i kamieni
 5. popiołu z systemów grzewczych
 6. innych odpadów komunalnych

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

95-035 Ozorków ul. Żwirki 30

tel.: 42 277-14-00, fax: 42 277-14-01

www.opkspzoo.eu ; e-mail: opk@opkspzoo.eu

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

95-035 Ozorków ul. Żwirki 30

tel.: 42 277-14-00, fax: 42 277-14-01

www.opkspzoo.eu ; e-mail: opk@opkspzoo.eu

Społem Ozorków
Świąteczna oferta
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.