HomeReklamaOPK Ozorków

OPK Ozorków

opk ozorków

Inwestycja warta miliony nabierze tempa!

Starania zarządu Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w związku
z inwestycją pn. ,,przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach” prowadzone są od roku 2014. Początkowe problemy, które wystąpiły w trakcie planowania zostały rozwiązane, po nich jednak powstały nowe – wszystkie decyzje, które zostały wydawane zostawały zaskarżane przez właściciela działki sąsiadującej z oczyszczalnią ścieków, który podnosił w pismach, że swoją nieruchomość planuje wykorzystać m.in. do celów uprawnych. Zarzuty podnoszone w odwołaniach zostały oddalone. W chwili obecnej przedsiębiorstwo oczekuje na pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego w Zgierzu, którego otrzymanie daje możliwość złożenia wniosku o uzyskanie zewnętrznych środków finansowych. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2021-2023.

Całkowity koszt to prawie 50 mln zł

Celem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni będzie przede wszystkim usprawnienie procesu oczyszczania ścieków, zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, lepsza kontrola procesów oczyszczania, minimalizacja uciążliwości odorowej, zagospodarowanie osadów ścieków m.in. poprzez przetworzenie go na ulepszacz lub nawóz do gleby.

Przedmiotowa inwestycja umieszczona jest w projekcie ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji”, który po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień zostanie złożony do akceptacji Burmistrza oraz Rady Miejskiej Ozorkowa.

– Od początku do końca to jest nasz projekt. Nie jest to żadna kontynuacja. Jest to nasza odważna decyzja, ponieważ 24-letnia oczyszczalnia mogłaby stworzyć duże zagrożenie. Wszyscy powinniśmy się cieszyć z tej inwestycji, ponieważ jest to ogromny milowy krok do przodu zarówno dla miasta, jak i gminy Ozorków. Przedsiębiorstwo ma nowoczesną oczyszczalnię czekało latami. Taka oczyszczalnia daje możliwości rozwojowe dla naszego miasta – mówi Grzegorz Stasiak, prezes OPK.

Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach obejmuje:

– przebudowę istniejącego budynku krat poprzez podniesienie rzędnej posadzki oraz
w zakresie technologii: wymiana istniejących krat na nowe kraty zgrzebłowe, montaż układu płukania skratek, montaż przenośników spiralnych w istniejących korytach służących do przenoszenia piasku, montaż układu separacji oraz płukania piasku

– przekształcenie istniejącego osadnika wtórnego na zbiornik retencyjny

– budowę nowej pompowni ścieków surowych

– budowę nowego żelbetonowego reaktora biologicznego na dopływ docelowy z komorą predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji oraz nitryfikacji

– budowę dwóch nowych osadników wtórnych, o mniejszej objętości niż istniejący

– budowa pompowni wody technologicznej na potrzeby własne oczyszczalni

– budowę dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych przed układem odwadniania i przetwarzania osadu

– budowę nowego budynku technologicznego, w którym zlokalizowane zostaną dmuchawy oraz pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego wraz z linią odwadniania
i przetwarzania osadu

– budowę wiaty magazynowej na przetworzony osad.

– Wyrażam swoje pełne zadowolenie, że tak duża inwestycja realizowana będzie przez naszą spółkę. Mamy bardzo dużo planów, a jeszcze więcej marzeń związanych z rozwojem usług komunalnych na terenie naszego miasta. Jestem przekonany, że dzięki przebudowie zyskamy nowe możliwości. Jesteśmy w stałym kontakcie z instytucjami, które nas wspomagają w opracowaniu i realizacji działań gospodarczo-finansowych pozwalających nam się permanentnie rozwijać. Mam nadzieję, że bardzo dobra współpraca z samorządami oraz instytucjami lokalnymi i wojewódzkimi przyniesie dobry efekt w uzyskaniu dotacji na kolejne projekty we wszystkich sferach działalności spółki. Czasem warto pójść o krok dalej – kontynuuje prezes zarządu Grzegorz Stasiak.

Społem Ozorków
Świąteczna oferta
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.