HomeBez kategoriiOPK Ozorków

OPK Ozorków

opk ozorków

http://www.opkspzoo.eu/

 

Reklama

opk nowoczesność

OPK tłumaczy: Co składa się na ogólną cenę dostarczanego ciepła? Jakich cen możemy się spodziewać?

Sposób kształtowania cen za ciepło i stawek opłat przesyłowych

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne opracowuje taryfę dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne, następnie składa wniosek o jej zatwierdzenie do Urzędu Regulacji Energetyki. Po rozpatrzeniu wniosku, decyzją Prezesa URE taryfa jest zatwierdzana i następnie wprowadzona przez przedsiębiorstwo do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła wynosi 12 miesięcy. Ceny za ciepło i stawki opłat przesyłowych kalkuluje się w taki sposób, aby pokryć w okresie obowiązywania taryfy planowane koszty uzasadnione prowadzonej działalności ciepłowniczej. Na ogólną cenę dostarczonego ciepła do odbiorców składa się cena za moc zamówioną ( zł/MW/m-c ), cena za energię cieplną ( zł/GJ ) oraz stawki opłat za usługi przesyłowe , opłata stała (zł/MW/m-c ) oraz opłata zmienna ( zł/GJ ).

Biorąc pod uwagę ostatnie obniżki o 11,7 % ( 8,92 % w 2020r. oraz 2,78 % w 2021r. ), można stwierdzić, że ogółem w ciągu ostatnich ośmiu lat, począwszy od 01.2013 r. koszty zakupu ciepła od OPK Sp. z o.o. wzrosły sumarycznie średnio o 0,1 %.

W wyżej wymienionym okresie były zarówno podwyżki jak i obniżki cen spowodowane m.in. zmianami kosztów zakupu gazu ziemnego oraz kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2. W roku 2020 koszty zakupu gazu ziemnego stanowiły 55,5 % wszystkich kosztów prowadzenia działalności Działu Ciepłownictwa, natomiast w 2021 r. koszty zakupu gazu stanowiły 54,6 %.

Obniżki cen ciepła spowodowane były głównie działaniami inwestycyjnymi i remontowymi przedsiębiorstwa wykonanymi w Dziale Ciepłownictwa w ciągu ostatnich kilku lat. Były to prace związane z wymianą izolacji magistrali ciepłowniczej jak i modernizacją węzłów cieplnych. Efektem tych prac jest znaczne ograniczenie strat ciepła na jego przesyle jak i dystrybucji do odbiorców. Poprzez realizację tych przedsięwzięć pozyskujemy dodatkowo świadectwa efektywności energetycznej ( tzw. białe certyfikaty ) realizując jednocześnie nasze obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

OPK Sp. z o.o. w pierwszych dniach marca 2022 r. wprowadziła do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami nowe ceny ciepła oraz nowe stawki za usługi przesyłowe.

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat będzie skutkowało średnim wzrostem kosztów zakupu ciepła o 26,8 %. Podwyżki te spowodowane są wzrostem kosztów zakupu gazu

ziemnego w roku 2022 o 77,7 % w porównaniu z kosztami z roku 2021. Ceny gazu ziemnego na rok 2022 mamy i tak dużo niższe niż te wynikające z oficjalnego cennika PGNiG w taryfach dla biznesu na rok 2022. Nasza spółka przeprowadziła przetarg za zakup paliwa gazowego na rok 2022 wiosną 2021 r. , jeszcze przed drastycznymi podwyżkami cen gazu ziemnego

na giełdach.

Równie ważnym czynnikiem powodującym stabilizację cen ciepła na przestrzeni wielu lat, jest wyjście spółki od roku 2020 z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ( ETS ). Było to możliwe dzięki podjętym krokom zmierzającym do optymalizacji kosztów wytwarzania i przesyłania ciepła do odbiorców. Utrzymujący się trend

spadku mocy zamówionej przez odbiorców potwierdził założenia koncepcyjne zmierzające do optymalizacji kosztów.

W przypadku, gdyby OPK Sp. z o.o. nadal było w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ( ETS ), koszty z tym związane w roku 2022 wg naszych obliczeń, wyniosłyby 2 437 155,50 zł. Koszty te przełożyłyby się za wzrost cen i stawek opłat za ciepło w roku 2022 o 23,9 %. Razem ze wzrostem cen i stawek opłat za ciepło spowodowanych wzrostem cen gazu ziemnego, koszty zakupu ciepła przez odbiorców w roku 2022 wzrosłyby ogółem o 50,7 %.


Społem Ozorków
Cytryna w trosce o u
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.