HomeAktualnościJakie inwestycje zaproponowali mieszkańcy Ozorkowa? Które projekty zostały odrzucone?

Jakie inwestycje zaproponowali mieszkańcy Ozorkowa? Które projekty zostały odrzucone?

urząd miasta

Do 14 października 2022 r. można głosować na jeden z czternastu projektów Budżetu Obywatelskiego Ozorkowa.

Komisja ds. BO na spotkaniu 22 września zakwalifikowała czternaście spośród szesnastu zgłoszonych projektów (dwa odrzucone wnioski nie spełniały wymogów regulaminu).

Projekty zakwalifikowane do głosowania – zadania o charakterze infrastrukturalnym i zakupów inwestycyjnych:

Przebudowa chodnika na ulicy Północnej. Planowana kwota realizacji – 101,5 tys. zł

Aktywne i radosne przedszkolaki – modernizacja placu zabaw, ogród Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Wigury 7a. Planowana kwota realizacji – 77,6 tys. zł

Przebudowa chodnika wraz z wjazdami do posesji w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Maszkowskiej do ulicy Średniej po stronie numerów nieparzystych. Planowana kwota realizacji – 130,4 tys. zł

Oświetlenie ulicy Kołłątaja na odcinku od ul. Małachowskiego do ulicy Rataja. Planowana kwota realizacji – 90 tys. zł

Szkoła Otwarta na Świat – wspieranie dzieci i rodziców w procesie nowoczesnej edukacji – Szkoła Podstawowa nr 5. Planowana kwota realizacji – 33 tys. zł

Budowa oświetlenia boiska treningowego przy ulicy Łęczyckiej. Planowana kwota realizacji – 145 tys. zł

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Średnia 30. Planowana kwota realizacji – 135 tys. zł

Wybudowanie ścieżki dla pieszych nad Zalewem Miejskim w Ozorkowie na terenie działek gminnych na odcinku od działki nr ewid. 266/2 do 271/3 wzdłuż linii brzegowej Zalewu Miejskiego. Planowana kwota realizacji – 120 tys. zł

Wesoły ogródek Plastusia – modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4, ul. Lotnicza 3. Planowana kwota realizacji – 51 tys. zł

Przebudowa chodnika wraz z wjazdami do posesji na ul. Ogrodowej. Planowana kwota realizacji – 80,8 tys. zł

Strefa zabaw na świeżym powietrzu przy żłobku samorządowym nr 2, ul. Zgierska 15a. Planowana kwota realizacji – 71,5 tys. zł

Zadania z zakresu kultury:

„rozCZYTAmy Ozorków!” Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Planowana kwota realizacji – 25 tys. zł

Ozorkowskie lato filmowe – plac przy Hali Sportowej, ul. Traugutta 2 oraz boisko na osiedlu, ul. Mielczarskiego. Planowana kwota realizacji – 19 tys. zł

Wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w anglojęzyczne książki dla dzieci. Planowana kwota realizacji – 3 tys. zł

Głosowanie trwa do 14 października 2022 r. Budżet na realizację BO wynosi 300 tys. zł, dlatego zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają najwięcej głosów.

Kartę do głosowania można pobrać na stronie: https://www.umozorkow.pl/2022/09/22/budzet-obywatelski-5/ lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Wigury 1, II piętro. Wypełnioną kartę należy przynieść do 14 października do sekretariatu Urzędu Miejskiego.

Można głosować tylko na jeden projekt.

Głos może oddać każdy, kto jest w chwili głosowania zameldowany na terenie Ozorkowa. Nie trzeba mieć skończonych 18 lat.

Projekty odrzucone:

– Realizacja ciągu jezdnego Ozorków, ul. Górna – Planowana kwota realizacji – 100 tys. zł. Uzasadnienie odrzucenia projektu: Komisja oceniła projekt negatywnie z uwagi na niedoszacowanie wartości inwestycji. W opisie realizacji zadania nie wskazano konkretnego sposobu realizacji zadania.

– Pumptruck z podstawowymi elementami skateparku np. jumpbox, spine, quater pipe W pobliżu osiedli mieszkaniowych, mogą to być rejony ulicy Kołłątaja, Piłsudskiego. – Planowana kwota realizacji – 500 000,00 zł. Uzasadnienie odrzucenia projektu: Komisja oceniła projekt negatywnie z uwagi na przekroczenie wydatków przeznaczonych przez Gminę Miasto Ozorków na realizację zadań o charterze infrastrukturalnym.

BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.