Od 27 stycznia do 20 lutego 2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Parzęczew statusu miasta. W konsultacjach na

Totalne zaskoczenie zapanowało wśród radnych podczas niedawnej sesji w Parzęczewie. Samorządowcy dowiedzieli się bowiem, że w Leźnicy Wielkiej planuje się

Jakie wrażenia mają sołtysi w związku z rozpoczętymi konsultacjami społecznymi dot. planów, aby Parzęczew był miastem? W tej sprawie skontaktował