HomeAktualnościAbsolutorium dla wójta Janusza Jagodzińskiego

Absolutorium dla wójta Janusza Jagodzińskiego

absolutorium dla wójta

Zanim radni przystąpili do głosowania w sprawie absolutorium podjęli ważną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi łęczyckiemu w związku z realizacją inwestycji drogowej: Remont drogi powiatowej 2506 E, na odcinku Radzyń – Topola Królewska w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Na realizację tego zadania powiat otrzymał 95 % wartości, pozostałe 5 % zostało podzielone między gminy, przez teren których biegnie droga. W związku z tym, że remont postanowiono rozpocząć od gminy Grabów, ten samorząd jako pierwszy podjął uchwałę o przekazaniu kwoty 236 493 zł w celu przeznaczenia na realizację zadania drogowego. Kolejna uchwała przyjęta jednogłośnie, to raport o stanie gminy a następnie wotum zaufania dla wójta. Wniosek do rady przedłożył przewodniczący komisji rewizyjnej, Marcin Pijewski.

– W związku z przedłożonym sprawozdaniem finansowym, z którego wynika, że na koniec 2021 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 2 500 000 zł, oraz dokonała spłaty zobowiązań oraz zrealizowała inwestycje o wartości 935 476,45, co stanowi 6,6 % budżetu, pozytywną opinią RIO, komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium dla wójta Janusza Jagodzińskiego.

Z wnioskiem komisji zgodzili się wszyscy radni obecni na sesji. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, nieobecni radni to : Krzysztof Jóźwiak, Dariusz Gąsowski, Wioletta Bauer, Olga Konarska.

Końcowym akcentem sesji były podziękowania wójta dla radnych, skarbnika i pracowników urzędu za współudział w realizacji budżetu.

Wypadek na autostrad
Zginęła po uderzen
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.