HomeAktualności z regionuPowiat zgierskiOzorkówW Ozorkowie podwyżka cen ciepła… mogło być gorzej

W Ozorkowie podwyżka cen ciepła… mogło być gorzej

opk kotłownia

Lokatorzy – zarówno zasobów komunalnych, jak i spółdzielczych – otrzymali niedawno informację o wzroście cen ciepła. Jak duża jest podwyżka? Dla wielu wzrost kosztów oznacza spory kłopot. Inni mówią, że mogło być gorzej.

– Wszystko drożeje, a my nie mamy na to wpływu. Można się załamać. Jestem sama, mój mąż zmarł. Mam niską emeryturę i wzrost kosztów utrzymania mieszkania jest dla mnie bardzo dotkliwy – powiedziała nam lokatora spółdzielczego lokum.

Zdzisław Ewiak, prezes miejscowej spółdzielni mieszkaniowej, informuje, że spółdzielcy otrzymali informacje o podwyżce.

– Rzeczywiście, dla wielu, szczególnie samotnych osób, ta podwyżka mocno uderzy po kieszeni. Nie mamy jednak na nią wpływu – usłyszeliśmy.

Mariusz Ostrowski, sekretarz miasta, też mówi o podwyżce.

– Uważam, że tej podwyżki nie dało się uniknąć. Z drugiej strony proszę spojrzeć, jak bardzo zdrożał gaz i koszty ogrzania w domkach jednorodzinnych. To samo dotyczy opału. Ceny, niestety, galopują.

W Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym przekonują, że rzeczywiście podwyżka była nieunikniona. Jak się dowiedzieliśmy, mogła być znacznie większa.

Jaki jest komentarz OPK?

„Nasza spółka opracowuje taryfę dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne, następnie składa wniosek o jej zatwierdzenie do Urzędu Regulacji Energetyki. Po rozpatrzeniu wniosku, decyzją prezesa URE taryfa jest zatwierdzana i następnie wprowadzona przez przedsiębiorstwo do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła wynosi 12 miesięcy. Ceny za ciepło i stawki opłat przesyłowych kalkuluje się w taki sposób, aby pokryć w okresie obowiązywania taryfy planowane koszty uzasadnione prowadzonej działalności ciepłowniczej. Na ogólną cenę dostarczonego ciepła do odbiorców składa się cena za moc zamówioną ( zł/MW/m-c ), cena za energię cieplną ( zł/GJ ) oraz stawki opłat za usługi przesyłowe , opłata stała (zł/MW/m-c ) oraz opłata zmienna ( zł/GJ ).

Biorąc pod uwagę ostatnie obniżki o 11,7 % ( 8,92 % w 2020r. oraz 2,78 % w 2021r. ), można stwierdzić, że ogółem w ciągu ostatnich ośmiu lat, począwszy od 01.2013 r. koszty zakupu ciepła od OPK Sp. z o.o. wzrosły sumarycznie średnio o 0,1 %. W wyżej wymienionym okresie były zarówno podwyżki, jak i obniżki cen spowodowane m.in. zmianami kosztów zakupu gazu ziemnego oraz kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2. W roku 2020 koszty zakupu gazu ziemnego stanowiły 55,5 % wszystkich kosztów prowadzenia działalności Działu Ciepłownictwa, natomiast w 2021 r. koszty zakupu gazu stanowiły 54,6 %.

Obniżki cen ciepła spowodowane były głównie działaniami inwestycyjnymi i remontowymi przedsiębiorstwa wykonanymi w Dziale Ciepłownictwa w ciągu ostatnich kilku lat. Były to prace związane z wymianą izolacji magistrali ciepłowniczej, jak i modernizacją węzłów cieplnych. Efektem tych prac jest znaczne ograniczenie strat ciepła na jego przesyle, jak i dystrybucji do odbiorców. Poprzez realizację tych przedsięwzięć pozyskujemy dodatkowo świadectwa efektywności energetycznej ( tzw. białe certyfikaty ) realizując jednocześnie nasze obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

OPK Sp. z o.o. w pierwszych dniach marca 2022 r. wprowadziła do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami nowe ceny ciepła oraz nowe stawki za usługi przesyłowe. Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat będzie skutkowało średnim wzrostem kosztów zakupu ciepła o 26,8 %.

Podwyżki te spowodowane są wzrostem kosztów zakupu gazu ziemnego w roku 2022 o 77,7 % w porównaniu z kosztami z roku 2021. Ceny gazu ziemnego na rok 2022 mamy i tak dużo niższe niż te wynikające z oficjalnego cennika PGNiG w taryfach dla biznesu na rok 2022. Nasza spółka przeprowadziła przetarg za zakup paliwa gazowego na rok 2022 wiosną 2021 r., jeszcze przed drastycznymi podwyżkami cen gazu ziemnego na giełdach. Równie ważnym czynnikiem powodującym stabilizację cen ciepła na przestrzeni wielu lat, jest wyjście spółki od roku 2020 z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ( ETS ).

Było to możliwe dzięki podjętym krokom zmierzającym do optymalizacji kosztów wytwarzania i przesyłania ciepła do odbiorców. Utrzymujący się trend spadku mocy zamówionej przez odbiorców potwierdził założenia koncepcyjne zmierzające do optymalizacji kosztów.

W przypadku, gdyby OPK Sp. z o.o. nadal było w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ( ETS ), koszty z tym związane w roku 2022 wg naszych obliczeń, wyniosłyby 2 437 155,50 zł. Koszty te przełożyłyby się za wzrost cen i stawek opłat za ciepło w roku 2022 o 23,9 %. Razem ze wzrostem cen i stawek opłat za ciepło spowodowanych wzrostem cen gazu ziemnego, koszty zakupu ciepła przez odbiorców w roku 2022 wzrosłyby ogółem o 50,7 %.

W chwili obecnej z ciepła systemowego w budynkach mieszkalnych korzysta ok. 7700 mieszkańców naszego miasta, w tym ok. 6400 osób w zasobach OSM, ok. 1200 mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, ok.70 osób w budynkach gminy miasto Ozorków oraz ok. 30 mieszkańców domów prywatnych. W ostatnich latach począwszy od roku 2012 podłączyliśmy do naszej sieci ciepłowniczej 18 nowych obiektów o łącznej mocy zamówionej 1 031,9 kW , w tym 11 budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, 2 budynki należące do gminy miasto Ozorków, bank spółdzielczy, plebanię parafii rzymsko-katolickiej przy pl. Jana Pawła II, warsztaty szkolne ZSZ oraz jedną prywatną kamienicę. W w/w budynkach mieszkalnych mieszka w tej chwili ok. 600 osób. Przedsiębiorstwo w porozumieniu z burmistrzem miasta od wielu lat prowadzi politykę optymalizacji kosztów na wielu płaszczyznach, między innymi na rozbudowie sieci ciepłowniczej, poprzez podłączenia nowych odbiorców w zasobach komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej” – informuje Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Nowa atrakcja w nasz
Znów wichury i zerw
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.