HomeAktualności z regionuPowiat łęczyckiTrzeba było zabrać szkołom, aby dać radnym

Trzeba było zabrać szkołom, aby dać radnym

samorząd łęczyca pieniądze

W życie weszła nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą znacząco wzrosły wynagrodzenia samorządowych włodarzy i diety radnych.

Ustawa weszła w życie 1 listopada, co spowodowało konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel. Miasto Łęczyca nie otrzymało żadnych środków zewnętrznych, ani ich nie zaplanowało, ponieważ budżet miasta na rok bieżący projektowany był w ubiegłym roku. W tej sytuacji rada miejska w Łęczycy podjęła uchwałę o zmianie w budżecie, na podstawie której zmniejszono plan wydatków szkół podstawowych o kwotę 35 tysięcy zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę diet.

– Nowelizacja ustawy zwiększyła wielokrotność kwoty bazowej z 1,5-krotności na 2,4-krotność tej kwoty. Kwotą bazową była kwota 1342,07 zł, a od listopada będzie to kwota 2147,30 zł, z tym, że ustawa mówi o wyrównaniu od sierpnia.

W myśl tego wysokość diet od 1 listopada przedstawia się następująco:

1) przewodniczący rady miejskiej – 1610,48 zł (było: 1006,55 zł)
2) wiceprzewodniczący rady miejskiej – 1288,38 zł (było: 805,24 zł)
3) przewodniczący komisji stałej – 1202,49 zł (było: 751,56 zł)
4) radni będący członkami komisji rewizyjnej – 1159,54 zł (było: 724,72 zł)
5) radni będący członkami komisji skarg, wniosków i petycji – 1159,54 zł (było: 724,72 zł)
6) pozostali radni – 1138,07 zł (było: 711,70 zł) – podaje Mateusz Kucharski z biura promocji urzędu miasta w Łęczycy.

Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.