HomePosty otagowane frazą "czternastki"

Jak informuje ZUS, tegoroczne wypłaty „czternastek” znajdą się wcześniej na kontach emerytów. Kiedy ? Dodatkowe świadczenie w postaci „czternastki” przysługuje emerytom i rencistom otrzymującym emeryturę lub rentę z ZUS lub KRUS, także i tym, którzy pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, rentę socjalną i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Czytaj więcej

Pierwsze wypłaty czternastych emerytur trafią na konta emerytów i rencistów już dziś. Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Czternaste emerytury będą wypłacane wraz z listopadową

Czytaj więcej