HomeAktualnościKiedy wypłata „czternastek”?

Kiedy wypłata „czternastek”?

zus

Jak informuje ZUS, tegoroczne wypłaty „czternastek” znajdą się wcześniej na kontach emerytów. Kiedy ?

Dodatkowe świadczenie w postaci „czternastki” przysługuje emerytom i rencistom otrzymującym emeryturę lub rentę z ZUS lub KRUS, także i tym, którzy pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, rentę socjalną i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W tym roku kwota świadczenia dodatkowego wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. Po potraceniu 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pełną kwotę „czternastki” otrzymają osoby, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby otrzymujące wyższe świadczenia miesięczne otrzymają „14” pomniejszoną wg zasady: złotówka za złotówkę. Emeryci, których świadczenie miesięczne przekracza kwotę 4188,44 zł brutto, na wypłatę dodatku liczyć nie mogą.

I najważniejsze pytanie, kiedy rozpoczną się wypłaty?

Jak informuje ZUS, 25 sierpnia pierwsze świadczenia znajdą się na kontach świadczeniobiorców. Kolejne będą we wrześniu dla emerytów z systemu mundurowego i osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Osoby pobierające świadczenia w KRUS, wypłaty „14” mogą spodziewać się w październiku.

Jest już rondo „O
Rzadko dochodzi do t
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.