HomeAktualnościStarosta z absolutorium

Starosta z absolutorium

starosta z absolutorium

Tematem dominującym podczas środowej sesji powiatu łęczyckiego było przyjęcie raportu o stanie samorządu oraz podjęcie uchwał związanych z procedurą udzielenia absolutorium dla zarządu. Wyniki głosowania kolejny raz potwierdziły podział w radzie, zarząd uzyskał absolutorium dwoma głosami przewagi.

Raport o stanie powiatu został przyjęty bez uwag. W jego uzupełnieniu starosta Janusz Mielczarek wskazał na wykonane i rozpoczęte inwestycje.

– W podsumowaniu realizacji budżetu przypomnę o tych inwestycjach, które udało nam się wspólnie zrealizować i także o tych, które zostały zapoczątkowane. Dużym zadaniem było wykonanie odwodnienia i wymiana pionów kanalizacyjnych w ZSZ nr 1, przebudowa drogi powiatowej 2512 na odcinku Góra Św. Małgorzaty do drogi 703, ukończenie Grodziska w Tumie, przyłączenie ogrzewania do sieci w Stemplewie, wymiana CO., I etap i windy w budynku przy ulicy Kilińskiego 4 – wyliczał starosta. – Nie sposób nie wspomnieć o zapoczątkowanych zadaniach, z których niewątpliwie najbardziej kosztownym jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Radzyń – Topola Królewska oraz remonty dróg powiatowych Mazew – Jarochówek i Olesice – Witonia. Bardzo ważnym zadaniem z punktu sytuacji ekonomicznej szpitala jest budowa kotłowni ekologicznej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych. Przy udziale środków pomocowych wojewody będziemy też realizowali wymianę podłogi w ZSZ im. Jadwigi Grodzkiej i naprawę dachu w ZSZ nr 1. Podsumowując wartość tych inwestycji przekracza kwotę ok. 25 milionów zł pozyskanych z funduszy zewnętrznych. Myślę, że jest to niemały wysiłek w kierunku pomnożenia majątku powiatu i poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Uchwałą rozpoczynającą cykl głosowań związanych z udzieleniem lub nieudzieleniem absolutorium był projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu.

– Będę głosował przeciw przyjęciu tej uchwały z powodów oczywistych. Nie mogę zaufać ludziom, którzy nie wywiązują się z zadań w sposób należyty. Mówię tu o drodze powiatowej w Górze Św. Małgorzaty. W mojej ocenie źle sporządzono projekt tej drogi, nie wykonano przepustów, co powoduje jej zalewanie podczas obfitych opadów atmosferycznych, nie wykarczowano pniaków i nie wykonano poboczy zgodnie ze sztuką – mówił radny Zbigniew Marczak.

Wyniki głosowania w sprawie wotum zaufania przedstawiają się następująco: na 17 radnych, 9 było za, 7 przeciwnych i 1 nieobecny. Dokładnie taki sam wynik głosowania uzyskała uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, za udzieleniem głosowali radni : Edward Cymer, Sławomir Bińkowski, Wojciech Zdziarski, Małgorzata Raczkiewicz, Michał Czekalski, Zenon Dąbrowski, Janusz Otto, Janusz Mielczarek, Krzysztof Hopaluk. Przeciw głosowali: Sławomir Łuczak, Zbigniew Marczak, Maria Królasik, Monika Twardowska, Monika Galankiewicz, Włodzimierz Lewandowski, Tomasz Olczyk, nieobecny – Józef Mikołajczyk.

Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.