HomeAktualności z regionuPowiat łęczyckiGm. ŁęczycaRemonty dróg gminnych w gm. Łęczyca

Remonty dróg gminnych w gm. Łęczyca

nowe drogi

Już niedługo blisko 4 km dróg zyskają nową nawierzchnię. Są to kolejne inwestycje drogowe, jakie w ostatnim czasie realizowane są na terenie gminy mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminnych.

W trakcie przebudowy znajduje się droga gminna nr 312 304 oraz droga wewnętrzna w miejscowości Siedlec. Inwestycja ta obejmuje wykonanie m.in. : chodnika jednostronnego z kostki betonowej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na jezdni oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem, wykonanie oznakowania pionowego. Inwestycja rozpoczęła się 12 sierpnia bieżącego roku kiedy to zawarta została umowa z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Poddębicach. Wartość inwestycji wynosi 2 199 434 zł, z czego 50% pochodzi z dofinansowania pozyskanego przez Gminę Łęczyca z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane zakończenie robót przewidywane jest na 15 listopada.

Kolejną drogą, która aktualnie poddawana jest remontowi jest droga wewnętrzna w Kozubach. Wykonawcą robót jest firma WŁODAN Sp. Z o.o., Sp. K z siedzibą w Porszewicach. Koszt inwestycji wynosi 676 746 zł, z czego 156 820 zł pochodzi ze środków Województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wykonania dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w 2021 r. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna, wzmocnione zostaną pobocza, a także wykonane zostanie oznakowanie pionowe.

Przebudowa dróg w znacznym stopniu poprawi komfort poruszania się po tych okolicach, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz niewątpliwie wpłynie na poprawę estetyki Gminy Łęczyca.

UDOSTĘPNIJ:
Nowa ulica w Łęczy
Komisja sejmowa za w
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.