W podłęczyckiej wsi nie chcą sortowni odpadów. Mieszkańcy rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją i sprzeciwiają się planom dot. tej inwestycji.

W Siedlcu odbyły się obchody strażackiego święta w połączeniu z uroczystością Konstytucji 3 Maja i ślubowaniem najmłodszych strażaków - ochotników

Od ścinki poboczy rozpoczęły się prace przy kolejnych dwóch drogach zlokalizowanych na terenie gminy Łęczyca. Tym razem remontowi poddane zostaną