Stan dróg to jeden z ważniejszych i tym samym droższych zobowiązań dla  każdego samorządu, szczególnie wiejskiego. Położenie dłuższego dywanika asfaltowego

Stan dróg to jeden z ważniejszych i tym samym droższych zobowiązań dla  każdego samorządu, szczególnie wiejskiego. Położenie dłuższego dywanika asfaltowego

Jeszcze przed listopadowym świętem w gminie Grabów i gminie wiejskiej Łęczyca samorządowcy debatowali nad wysokością podatków na 2024 rok. Jednym